Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

I Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

Celem testu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat struktur administracji publicznej w Polsce oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie, czy też proponowania zmian w ich funkcjonowaniu.

Ponadto, przy okazji przeprowadzanych konkursów, zamiarem organizatorów jest pokazanie uczniom charakteru i atmosfery panującej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a także potencjału oraz możliwości, jakie daje podjęcie studiów na kierunku Administracja, w naszym Uniwersytecie.

Test zostanie przeprowadzony w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji LEXALIA, w dniu 21 maja 2013 r.

Jest przewidziany dla grupy 120 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w teście decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2013 r.

Chęć udziału w teście należy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej zawierającej dane identyfikujące uczestnika testu, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i przesłanie jej listem poleconym na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Instytut Administracji
Ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

z dopiskiem „TEST”

i drogą elektroniczną  na adres: mganczar@kul.pl.

Zadaniem konkursowym jest wypełnienie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań, a na jego rozwiązanie przeznacza się 60 minut. Do testu załączona jest szczegółowa instrukcja z zasadami jego wypełniania:

Test zostanie opracowany przez Komisję Konkursową na podstawie podanej literatury:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.);
 • P. Krzesicki, M. Poręba, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN 2012

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej uczestników zajmujących I miejsce w teście Komisja Konkursowa zarządza dogrywkę, która będzie polegała na odpowiedzi ustnej na jedno z pytań wylosowanych przez uczestnika z listy przygotowanej przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa wskaże zwycięzcę oraz laureatów II-go i III-go miejsca odrębnie dla uczniów klas II oraz uczniów klas III.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w tym samym dniu.

Informacja pochodzi ze strony www.konkurs-kul.tk

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ul. Spokojna 1
20-074 Lublin

mganczar@kul.pl
www.konkurs.kul.tk