Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Warto"

organizator:

Wydawnictwo WARTO

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Warto"

Organizator konkursu jest Wydawnictwo WARTO wraz z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału mogą się zgłaszać autorzy niezależnie od wieku, dorobku twórczego, wyznania czy przynależności religijnej. Tematem konkursu jest „SMS/e-mail/list do Boga”.

Ilość prac zgłaszanych do konkursu to 3 niepublikowane i nienagradzane dotąd wiersze, w tym 1 na podtemat: „Gdybym miał dzisiaj umrzeć, chcę Ci powiedzieć, że…”

Objętość każdego utworu jest ograniczona do 1 strony maszynopisu, znormalizowanego wydruku komputerowego. Wiersze w 3 egzemplarzach należy nadsyłać na adres:

Wydawnictwo WARTO
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki „Warto”

Teksty należy opatrzyć godłem (tzn. pseudonimem słownym, nie znakiem graficznym). W osobnej, zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem, należy załączyć dane autora: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Główną nagrodą dla Laureatów I, II, III miejsca oraz autorów wyróżnionych będzie publikacja wybranych tekstów w formie książkowej. Dodatkowo: I miejsce: publikacja tekstów w postaci indywidualnego arkusza poetyckiego (w formie wkładki do „Warto”) oraz na stronach internetowych. Organizator przewiduje również promocję zwycięzcy i prezentację jego utworów podczas dorocznego Rodzinnego Spotkania Świątecznego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (26 grudnia 2010 r.). II i III miejsce: publikacja nagrodzonych tekstów w czasopiśmie „Warto” (2011 rok) oraz na stronach internetowych.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na początku grudnia na stronie internetowej Organizatora www.warto.cme.org.pl oraz na portalach, na których konkurs został ogłoszony. Laureaci głównych nagród oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu indywidualnie.

Informacje pochodzą ze strony www.warto.cme.org.pl

Kontakt

Wydawnictwo WARTO
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
tel.: (33) 852 97 81
warto@warto.com.pl
www.warto.cme.org.pl