Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Stylu Norwidowskim „Kult wielkich ludzi”

organizator:

Zespół Szkół Plastycznych Cypriana Kamila Norwida w Lublinie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2021
termin rozstrzygnięcia: 02.12.2021

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Stylu Norwidowskim „Kult wielkich ludzi”

Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Lublinie, Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Stylu Norwidowskim „Kult wielkich ludzi”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

 • promocja twórczości poetyckiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, umożliwienie debiutu poetyckiego,
 • zainteresowanie twórczością i wartościami reprezentowanymi przez Cypriana Kamila Norwida,
 • nawiązanie do ideałów poety we współczesnej twórczości poetyckiej,
 • poszukiwanie prawdy o człowieku i wartościach,
 • poszukiwanie współczesnego spojrzenia na ideę oceny wielkości człowieka,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego i kulturę słowa.

Konkurs poetycki:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie organizatorowi jednego autorskiego (niepublikowanego wcześniej) wiersza o tematyce związanej ze współczesną postacią ważną dla historii Polski lub świata, utrzymanego w stylu wierszy Cypriana Kamila Norwida.

Kryteria oceny wiersza:

 • trafne opracowanie wybranego tematu,
 • uzasadnienie, że osoby żyjące współcześnie zasługują na umieszczenie w panteonie kultu wielkich ludzi,
 • umiejętność posługiwania się stylem norwidowskim,
 • poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi.

Warunki uczestnictwa:

Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przekazuje wyłącznie szkoła. Szkoła może przesłać dowolną ilość prac. Prace literackie winny być dostarczone w formie papierowej.

Wiersze powinny być napisane w programie do edycji tekstów, np. w programie Word (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia – 1,5). Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Należy je dostarczyć do dnia 15 listopada 2021 r. na adres:

Zespół Szkół Plastycznych Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, ul. Muzyczna 10 a, 20-612 Lublin z dopiskiem KONKURS POETYCKI W STYLU NORWIDOWSKIM.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne*, książkowe oraz dyplomy.

 • 1 nagroda – 500 zł
 • 2 nagroda – 300 zł
 • 3 nagroda – 200 zł

*Organizator zastrzega sobie inny podział nagród.

Organizatorzy przewidują przygotowanie wydawnictwa będącego antologią nadesłanych na konkurs tekstów.

Obrady Jury będą miały miejsce w dniach 23-24 listopada 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w protokole pokonkursowym na stronie internetowej Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie (http://liceumplastyczne.lublin.pl/) 2 grudnia 2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora.

Więcej konkursów kreatywnych znajdziecie na co dzień na naszym portalu! 

Kontakt

Zespół Szkół Plastycznych Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
ul. Muzyczna 10 a
ul. Muzyczna 10 a, 20-612 Lublin
tel. (081) 532-72-39
sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl
liceumplastyczne.lublin.pl