Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci77
 • absolwenci76
 • doktoranci19
 • naukowcy18
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne1
 • artystyczne26
 • naukowe49
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie75
 • międzynarodowe8
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa17
 • samorząd30
 • inny2
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”

organizator:

Związek Literatów na Mazowszu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 08.10.2020

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry”

Związek Literatów na Mazowszu ogłasza nabór prac do I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry”. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Cele Konkursu:

 • odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży;
 • konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób;
 • ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej;
 • propagowanie i promocja współczesnej poezji.

Tematyka Konkursu jest dowolna, ale osobno można dołączyć też jeden wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego (przewidywana jest za to nagroda specjalna) i na temat Ciechanowa (przewidywana jest druga nagroda specjalna).

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może uczestniczyć młodzież w wieku 14-21 lat.

Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich (każdy w 4 egzemplarzach) wyłącznie w maszynopisie. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.

Wiersze należy nadesłać na adres: Związek Literatów na Mazowszu, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów (Miejska Biblioteka Publiczna). Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Zygmunta z Opinogóry” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail i telefon kontaktowy.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas jubileuszowej XXV Ciechanowskiej Jesieni Poezji (8 października 2020). O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, a także dwie nagrody specjalne: za wiersz inspirowany twórczością Zygmunta Krasińskiego oraz za wiersz na temat Ciechanowa.

Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora stosownego oświadczenia.

Bliższych informacji udziela Dariusz Węcławski, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, tel. 504-124-796, e-mail: weclawski@go2.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: zlmaz.pl

Zachęcamy również do przejrzenia innych ofert konkursów literackich znajdujących się na naszej stronie.

Kontakt

Związek Literatów na Mazowszu
Plac Piłsudskiego 1
06-400 Ciechanów
tel. 23 672 28 88
zlm@o2.pl
www.zlmaz.pl