Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

I Ogólnopolski Konkurs na autorską książkę poetycką

organizator:

Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 20.09.2010

I Ogólnopolski Konkurs na autorską książkę poetycką

Zapraszamy do konkursu, którego celem jest promocja poezji współczesnej. Istnieje możliwość wydania w oryginalnej formie książki poetyckiej. Konkurs trwa od 20.07.2010 do 20.09.2010.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, działająca w porozumieniu z Partnerem konkursu, Wydawnictwem Radwan.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 20 września 2010 r. pod adres: Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, ul. Probusa 9/4 Wrocław 50-242.

4. Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres biuro@fundacja-karpowicz.org w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).

5. Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.

6. Konkursowe tomy oceni zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz.

7. Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu oraz nagroda finansowa (wysokość nagrody zależy od decyzji sponsora). Autor otrzyma 20 egzemplarzy książki. Autor otrzyma również honorarium ze sprzedaży książki, honorarium w wysokości 15%  od sprzedaży.

8. Organizator oraz Partner zapewniają profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki pod względem redakcyjnym.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku oraz nieprzyznania nagrody.

11.Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2010 r.

14. Organizatorzy nie odsyłają konkursowych prac.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy od organizatorów.

Informacje pochodzą ze strony:www.fundacja-karpowicz.org

Kontakt

Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza
ul. Probusa 9/4
50-242 Wrocław

biuro@fundacja-karpowicz.org
www.fundacja-karpowicz.org