Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie18
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs Literacki uniwersytetu Warszawskiego

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.07.2009

I Ogólnopolski Konkurs Literacki uniwersytetu Warszawskiego

Warunki aplikacji

I Ogólnopolski Konkurs Literacki uniwersytetu Warszawskiego

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do autorów w wieku 16-30 lat.

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie trzech wierszy i/lub prozy nieprzekraczającej objętości 20 000 znaków bez spacji (ok. 10 stron), o dowolnej tematyce, niepublikowanych (w internecie także) i nienagradzanych wcześniej, napisanych w języku polskim.
Prace należy opatrzyć, zamiast podpisu imiennego, znakiem graficznym (godłem) i przesłać w trzech egzemplarzach na adres:

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Literacki UW”.

Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną takim samym godłem jak wiersze, w której znajdować się będą dane biograficzne autora (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, e-mail i numer kontaktowy).

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 19 lipca 2009 roku.

Teksty oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w składzie: prof. Andrzej Zieniewicz, Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Pula nagród wynosi 10 000 zł. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wakat”.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2009. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na
spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu. Organizatorzy zwracają koszty podróży.

 

Informacje pochodzą ze strony www.konkursliteracki.uw.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Polonistyki

Sekretariat Instytutu Literatury Polskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Kontakt

.
.
.