Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci79
 • absolwenci79
 • doktoranci16
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe52
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski konkurs literacki na krótką prozę

organizator:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2009

I Ogólnopolski konkurs literacki na krótką prozę

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikami konkursu mogą  być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści)kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie).

Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.

Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.

3 kategorie konkursowe

1). literatura fantasy i science fiction
2). literatura kryminalna i polityczna
3). literatura psychologiczna i obyczajowa

Zgłoszenie do konkursu

Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych słownym godłem (nick, pseudonim) oraz numerem od 1 do 3 – w zależności od wybranej tematyki: 1 – lit. fantasy i science fiction, 2 – lit. kryminalna i polityczna, 3 – lit. psychologiczna i obyczajowa.

Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej prozę.

Koperta zawierająca pracę i koperta, w której znajdują się dane adresowe autora nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także nie powinno się na niej wpisywać własnych danych adresowych.

Prace należy wysyłać na adres:  Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin. Przesyłka powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs prozatorski KNE KUL”.

Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.

Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 15 stycznia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.kul.lublin.pl

Kontakt

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin