Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs Literacki "HAŚKA"

organizator:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.05.2011

I Ogólnopolski Konkurs Literacki "HAŚKA"

Konkurs odbywa się w 4 różnych kategoriach:

 • wiersz o Halinie Poświatowskiej
 • esej lub inna forma prozatorska (felieton, opowiadanie), którego tematem przewodnim jest myśl poetki: „Żyj! Jesteś promieniem słońca schwytanym w barwę kwiatu”
 • interpretacja dowolnie wybranego wiersza poetki
 • kategoria interdyscyplinarna – wybrany wiersz poetki przedstawiony w dowolnej formie artystycznej (rysunek, piosenka, prezentacja multimedialna, mapa mentalna lub inne)

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Warunki techniczne:

I kategoria: wiersz o Halinie Poświatowskiej

 • wiersz może mieć objętość do 2 stron formatu A4
 • wiersz powinien być zainspirowany biografią poetki; muszą znaleźć się w nim elementy świadczące o znajomości przez autora wiersza biografii poetki
 • wiersz ma być dostarczony w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłany na adres szkoły) i w wersji elektronicznej (przesłany na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrany na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej)
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii

II kategoria: esej lub inna forma prozatorska inspirowana myślą poetki

 • praca powinna być autorska, samodzielna, rozwijająca w ciekawy i oryginalny sposób sentencję poetki
 • praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4; praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym – Times New Roman (wielkość czcionki 12)
 • praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i w wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej)
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym. telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii

III kategoria: interpretacja wybranego wiersza poetki

 • praca może mieć formę eseju, pracy naukowej, pracy interpretacyjnej lub pracy badawczej
 • warunkiem jest subiektywne spojrzenie na wiersz; interpretacja ma być indywidualna i oryginalna
 • uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza
 • praca może mieć objętość do 5 stron formatu A4; praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym – Times New Roman (wielkość czcionki 12)
 • praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły) i w wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej)
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, dokładny adres szkoły z kodem pocztowym, telefon lub e-mail autora, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii

IV kategoria: interdyscyplinarna

 • wybrany wiersz poetki może być przedstawiony w dowolnej formie artystycznej: rysunek, piosenka, prezentacja multimedialna mapa mentalna lub inne
 • uczestnik proszony jest o podanie tytułu wybranego przez siebie wiersza
 • praca ma być dostarczona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (przesłana na adres szkoły; w przypadku rysunku dopuszcza się możliwość ksero) i wersji elektronicznej (przesłana na adres: ewelina.maczynska@gmail.com lub nagrana na płytę CD dołączoną do przesyłki listownej)
 • każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna, nazwa wybranej kategorii

Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w konkursie.

Wszystkie prace (we wszystkich kategoriach) należy przesłać na adres:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13
31-152 Kraków

z dopiskiem: Konkurs „Haśka” i na adres mailowy ewelina.maczynska@gmail.com do dnia 16.05.2011 (decyduje data stempla pocztowego).

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem i nie będące zwycięzcami innych konkursów. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi 06.06.2011. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej www.kcecak.krakow.pl Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 10.06.2011 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Informacje pochodzą ze strony www.kcecak.krakow.pl

Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13
31-152 Kraków
tel.: (12) 634 50 50
szkola@kcecak.krakow.pl
www.kcecak.krakow.pl