Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży "Skarby UNESCO w Polsce"

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

I Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży "Skarby UNESCO w Polsce"

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie młodych twórców na zagadnienia dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Polsce.
 • Popularyzacja i promocja polskich miast i miejsc wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
 • Prowadzenie działań edukacyjnych oraz rozwijanie wrażliwości  estetycznej inspirowanej kulturą i krajobrazem polskich obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki fotografii.
 • Wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i fotograficznych.

W konkursie mogą uczestniczyć: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowankowie świetlic, warsztatów i placówek wychowania pozaszkolnego w wieku od 6 do 21 lat.

Warunki konkursu plastycznego:

Autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną. Format pracy: A3, A2, zalecany format A2. Technika dowolna np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, haft. Prace będą oceniane w IV kategoriach wiekowych:

 • I – do lat 9
 • II – do lat 12
 • III – do lat 16
 • IV – do lat 21

Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy, telefon kontaktowy. Dla szkól i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników.

Warunki konkursu fotograficznego:

Autor może nadesłać do 10 zdjęć czarno-białych lub barwnych. Format prac minimum A4, zalecany format A3. Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

 • I – do lat 16
 • II – do lat 21

Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tytuł pracy, telefon kontaktowy. Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników.

Do zdjęć należy obowiązkowo dostarczyć wersję cyfrową w postaci plików na płycie CD lub DVD.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Skarby UNESCO w Polsce” na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość

do dnia 31 marca 2011 r.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronach internetowych MDK Zamość www.mdk.zam.pl do 15 kwietnia 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk.zam.pl

Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20
22-400 Zamość
tel.: (84) 638 44 46
mdkzamosc@poczta.onet.pl
www.mdk.zam.pl