Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie19
  • studenci37
  • absolwenci34
  • doktoranci5
  • naukowcy4
  • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • muzyczne1
  • literackie9
  • artystyczne18
  • naukowe23
  • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe5
  • ogólnopolskie39
  • dolnośląskie1
  • łódzkie1
  • małopolskie2
  • mazowieckie2
  • opolskie1
  • podlaskie1
  • pomorskie2
  • śląskie1
  • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia13
  • szkoła wyższa4
  • firma5
  • instytucja rządowa7
  • samorząd16
  • inny6
Wróć do listy

I od święta i na co dzień żyjemy z przyrodą w zgodzie – konkurs dla przedszkolaków

organizator:

Przedszkole Publiczne Nr 8

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2010

I od święta i na co dzień żyjemy z przyrodą w zgodzie – konkurs dla przedszkolaków

Cele konkursu:

– Zachęcanie dzieci do ochrony środowiska i opieki nad przyrodą.
– Rozwijanie kreatywności zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.
– Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.
– Promowanie wizerunku własnej placówki w środowisku przedszkolnym.

Regulamin:

– Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6letnich ze wszystkich przedszkoli na terenie kraju.
– Prace plastyczne należy wykonać w formacie A3-A4, technika dowolna – płaska.
– Ilość nadesłanych prac z jednej placówki – max. 6.
– Każda praca musi zawierać z tyłu metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, nr telefonu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
– Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora.
– Prace można nadsyłać do dnia 10.04.2010r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przedszkole Publiczne Nr 8 ul. Gminna 1 45-128 Opole z dopiskiem „konkurs plastyczny”
– Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4latki oraz 5-6latki. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe a nauczyciele – podziękowania.
– Rostrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 22.04.2010r. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej przedszkola – www.pp8.opole.pl w zakładce grupy „Duszki”.
– Nagrody, dyplomy  i podziękowania zostaną przesłane pocztą.
– Wszystkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 77 4567653 lub pod adresem mailowym kasiazietal14@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole Publiczne Nr 8
ul. Gminna 1
45-128 Opole