Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

organizator:

Uniwersytet Śląski

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2017

I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

Do 10 lutego 2017 roku można nadsyłać prace na I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017, organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Samorząd Studencki UŚ, Ostravská univerzita v Ostravě, Zamek Cieszyn oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant.

Tematem triennale będzie „W poszukiwaniu niemożliwego”. Konkurs, który adresowany jest do studentów uczelni publicznych oraz niepublicznych, uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób działających w ośrodkach kultury oraz członków stowarzyszeń artystycznych w Polsce i za granicą, obejmuje szeroko rozumianą grafikę (grafika tradycyjna i z wykorzystaniem grafiki cyfrowej). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace, które mają dotyczyć fantastyki, magii i współczesności, a także pozytywnych i negatywnych skutków postępu technologicznego. Do konkursu mogą zostać też zgłoszone prace mające charakter abstrakcyjny, odbiegający od tematu, ukazujące indywidualne upodobania twórcy.

Prace, które nie powinny być mniejsze niż 21 cm x 29,7 cm i większe niż 100 cm x 70 cm, będą oceniane w kategoriach: grafika tradycyjna oraz grafika cyfrowa, a także w kategoriach wiekowych uczestników: 14–18 lat oraz powyżej 19 roku życia. Każda praca powinna być opisana w następujący sposób: imię nazwisko, tytuł pracy, technika. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz pracy na konkurs na wskazany adres i jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

Adres do korespondencji:

I Międzynarodowe Triennale Grafiki – Cieszyn 2017

Sekretariat Dziekana

Uniwersytet Śląski

Wydział Artystyczny w Cieszynie

Instytut Sztuki

ul. Bielska 62

43–400 Cieszyn

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: instytutsztuki.us.edu.pl.

Organizatorzy przewidują dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe dla laureatów. Zdobywca Grand Prix I Międzynarodowego Triennale Grafiki – Cieszyn 2017 zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w wybranej przez organizatora galerii.

Informacje pochodzą ze strony: www.us.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie Instytut Sztuki
ul. Bielska 62
43–400 Cieszyn


instytutsztuki.us.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin