Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

organizator:

Służewski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.10.2011

I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Cele konkursu:

 • pobudzenie wrażliwości poetyckiej
 • odkrywanie talentów
 • promocja wartościowej twórczości
 • inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • poetyckiej
 • recytatorskiej (za pośrednictwem nowych mediów)

 • I. Konkurs poetycki:

Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.

Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:

Służewski Dom Kultury
ul. Puławska 255
02-740 Warszawa

 • II. Konkurs recytatorski:

Konkurs odbędzie się wyłącznie przy wsparciu nowych mediów. Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie recytacji jednego wiersza autorstwa Zbigniewa Jerzyny nagranego dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego w postaci krótkiego filmu. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac o słabej jakości technicznej nagrania.

Recytację w postaci filmu należy przesłać na płycie DVD na adres:

Służewski Dom Kultury
ul. Puławska 255
Warszawa 02-740

lub mailem na adres: jerzyna@sdk.waw.pl.

Do filmu należy dołączyć swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas tygodnia poświęconego pamięci Zbigniewa Jerzyny. Gala odbędzie się 26 listopada 2011 r. w Służewskim Domu Kultury. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów listownie, mailem lub telefonicznie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (o łącznej wartości 6 tysięcy złotych brutto) oraz rzeczowe. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania  nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (22) 843 91 01 lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.sdk.waw.pl

Kontakt

Służewski Dom Kultury
ul. Puławska 255
02-740 Warszawa
tel.: (22) 843 91 01
jerzyna@sdk.waw.pl
www.sdk.waw.pl