Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Konkurs Poetycki im. Iana Curtisa

organizator:

Barnaba

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

I Konkurs Poetycki im. Iana Curtisa

Konkurs adresowany jest do poetów piszących po polsku, warunkiem uczestnictwa jest brak debiutu książkowego. Zestawy powinny liczyć od trzech do pięciu wierszy.

Celem konkursu jest wyłonienie utworów o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w prasie ani nagradzane w innych konkursach. Organizatorzy dopuszczają publikacje internetowe. Za najlepszy zestaw wierszy autor (lub autorzy) otrzyma finansową nagrodę lub (oraz) nagrody książkowe.

Prace konkursowe muszą być opatrzone godłem (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail).

Prace konkursowe należy przesłać na adres:

Barnaba
ul. Wygodna 13
50-323 Wrocław

w dwóch egzemplarzach z dopiskiem „konkurs poetycki”.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. W skład jury wchodzić będą organizatorzy konkursu oraz osoby związane z literaturą. Autorzy udzielają zgody organizatorom na nieodpłatne publikacje zwycięskich zestawów w różnych publikacjach, w mediach oraz wydawnictwach.

Termin nadsyłania prac trwa od 29 listopada 2010 i mija dnia 28 lutego 2011 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na gali we Wrocławiu. Miejsce gali zostanie podane do wiadomości publicznej 1 marca 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.okonkursy.pl

Kontakt

Barnaba
ul. Wygodna 13
50-323 Wrocław
tel.: 667 389 797