Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

organizator:

Polskie Muzy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

I Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

Utwór nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwór nadesłany na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworem nie może być tekst, który w całości był publikowany w jakimkolwiek z mediów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać w postaci wydruku kopii utworu zapisanej na płycie CD (plik w formacie doc, docx lub rtf), z którego wydruk został wykonany. Objętość wydruku nie może przekraczać 100.000 znaków. nadesłane utwory nie będą odsyłane do autorów. W konkursie wezmą udział utwory napisane w języku polskim. Utwór musi być oznaczony za pomocą godła uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani na wydruku, ani na płycie CD. Do utworu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczona godłem.  Wewnątrz koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i godłem. Dane uczestnika konkursu muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. Wskazane jest umieszczanie również telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

Spośród nadesłanych utworów komisja konkursowa wyłoni siedem utworów, których autorom przyzna nagrody. Tytuły nagrodzonych utworów oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie organizatora konkursu www.polskiemuzy.pl.

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • nagroda I – 1500 zł
 • nagroda II – 1 000 zł
 • nagroda III – 500 zł
 • cztery wyróżnienia – 200 zł

Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu w nakładzie, co najmniej 1 000 egzemplarzy oraz otrzymają indywidualny nr ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) i zostaną wprowadzone do sprzedaży detalicznej.

Nagrody pieniężne stanowią zaliczkę na poczet honorarium należnego autorowi z tytułu sprzedaży książki.

Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu na terytorium Polski i reszty świata, bez ograniczeń czasowych i na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji audiowizualnej i poza-audiowizualnej. Nagrody przyznane uczestnikom konkursu będą przekazywane osobiście w dniu rozdania nagród lub w późniejszym terminie w formie przelewu bankowego.

Informacje pochodzą ze strony www.polskiemuzy.pl

Kontakt

Polskie Muzy
ul. Modlińska 190 lok.135
03-119 Warszawa
tel.: (22) 510 36 35 wew.106