Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

I edycja Złotnianego Konkursu Poetyckiego z okazji Światowego Dnia Poezji

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 15

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.03.2011

I edycja Złotnianego Konkursu Poetyckiego z okazji Światowego Dnia Poezji

Cele konkursu:

 • uczczenie Światowego Dnia Poezji przypadającego dnia 21 marca każdego roku
 • zachęcenie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
 • ukazanie biblioteki jako miejsca spotkań i działań propagujących twórczość
 • spotkanie i integracja środowisk oraz stworzenie wydarzenia literackiego

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie na adres organizatora jednego wiersza dotyczącego komunikacji między ludźmi i inspirowanego cytatem z książki Paulo Coelho Być jak płynąca rzeka: „Może istnieć sto sposobów komunikowania się we współczesnym świecie, ale nic nie zastąpi ludzkiego spojrzenia”.

Utwór w języku polskim dotąd nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także nie publikowany w sieci Internet powinien być przesłany w formie wydruku komputerowego i podpisany godłem. W osobnej zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Jeden autor może dostarczyć tylko jeden utwór o objętości do 21 wersów i do 7 słów w wersie – długość wiersza nie dyskwalifikuje go, spowoduje jednak konieczność wykorzystania jedynie fragmentu, w przypadku drukowania na afiszu.

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania utworów w celach promocji i publikacji. Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w tomiku pokonkursowym i na afiszach, umieszczonych w miejscach publicznych, jak: urzędy, ośrodki kultury, środki komunikacji. Autorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste jego zakończenie, które nastąpi w kwietniu 2011 roku, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail; informacja będzie też dostępna na stronie www.mbplp.lodz.pl.

Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach. Jest także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych Konkursu.

Prace należy składać do dnia 28 marca 2011 r. na jeden z podanych adresów:

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie
ul. A. Struga 33
90-631

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38
94-224 Łódź

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”
ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: (42) 637 30 37, (42) 611 24 98, (42) 651 50 30 w. 16

Informacje pochodzą ze strony www.mbplp.lodz.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38
94-224 Łódź
tel.:(42) 637 30 49
biuro@mbplp.lodz.pl
www.mbplp.lodz.pl