Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci51
 • absolwenci47
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne26
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd19
 • inny1
Wróć do listy

I edycja Złotnianego Konkursu Poetyckiego z okazji Światowego Dnia Poezji

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 15

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.03.2011

I edycja Złotnianego Konkursu Poetyckiego z okazji Światowego Dnia Poezji

Cele konkursu:

 • uczczenie Światowego Dnia Poezji przypadającego dnia 21 marca każdego roku
 • zachęcenie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
 • ukazanie biblioteki jako miejsca spotkań i działań propagujących twórczość
 • spotkanie i integracja środowisk oraz stworzenie wydarzenia literackiego

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie na adres organizatora jednego wiersza dotyczącego komunikacji między ludźmi i inspirowanego cytatem z książki Paulo Coelho Być jak płynąca rzeka: „Może istnieć sto sposobów komunikowania się we współczesnym świecie, ale nic nie zastąpi ludzkiego spojrzenia”.

Utwór w języku polskim dotąd nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także nie publikowany w sieci Internet powinien być przesłany w formie wydruku komputerowego i podpisany godłem. W osobnej zaklejonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Jeden autor może dostarczyć tylko jeden utwór o objętości do 21 wersów i do 7 słów w wersie – długość wiersza nie dyskwalifikuje go, spowoduje jednak konieczność wykorzystania jedynie fragmentu, w przypadku drukowania na afiszu.

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania utworów w celach promocji i publikacji. Wyróżnione wiersze zostaną wydrukowane w tomiku pokonkursowym i na afiszach, umieszczonych w miejscach publicznych, jak: urzędy, ośrodki kultury, środki komunikacji. Autorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i zaproszeni na uroczyste jego zakończenie, które nastąpi w kwietniu 2011 roku, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail; informacja będzie też dostępna na stronie www.mbplp.lodz.pl.

Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach. Jest także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych Konkursu.

Prace należy składać do dnia 28 marca 2011 r. na jeden z podanych adresów:

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie
ul. A. Struga 33
90-631

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38
94-224 Łódź

Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”
ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: (42) 637 30 37, (42) 611 24 98, (42) 651 50 30 w. 16

Informacje pochodzą ze strony www.mbplp.lodz.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38
94-224 Łódź
tel.:(42) 637 30 49
biuro@mbplp.lodz.pl
www.mbplp.lodz.pl