Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsza pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii

organizator:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsza pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii

W I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsza pracę Doktorską z zakresu teorii ekonomii im. prof. Wacława Wilczyńskiego mogą wziąć udział autorzy prac wyróżnionych przez Radę jednostki nadającej stopień naukowy, na podstawie których nadano stopień doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 01.01.2008 r. – 31.07.2010 r. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 15.09.2010 roku o godz. 15:00. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Dokumentacja zgłoszenia pracy doktorskiej do Konkursu obejmuje:

 • pismo przewodnie podpisane przez zgłaszającego pracę promotora lub recenzenta wraz z merytorycznym uzasadnieniem oraz adresem (pocztowym, mailowym) i nr telefonu autora
 • 1 egzemplarz pracy doktorskiej wraz z jej wersją elektroniczną i recenzjami
 • zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora
 • wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału o uznaniu pracy za wyróżniającą
 • wypełnione oświadczenie uczestnika Konkursu (dostępne w Biurze Fundacji UEP oraz na stronie internetowej www.fae.ue.poznan.pl)

Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu będą brane pod uwagę:

 • wartość naukowa rozprawy (jasność sformułowania celu badawczego, trafność wyboru metod i narzędzi badawczych, ocena merytoryczna pracy, znaczenie otrzymanych wyników dla reprezentowanej przez autora dyscypliny naukowej)
 • oryginalność podjętej w rozprawie problematyki badawczej (w sformułowaniu problemu badawczego, w zastosowanych metodach badawczych, w syntetycznym, krytycznym spojrzeniu na określoną dziedzinę badawczą, z innych powodów)
 • znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej
 • umiejętność doboru i wykorzystania źródeł
 • znajomość światowej literatury przedmiotu
 • ocena strony formalnej pracy

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31.12.2010 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 60 dni po rozstrzygnięciu Konkursu, podczas uroczystości wręczenia dyplomów, zorganizowanej przez Fundację UEP. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 4000 PLN oraz dwa wyróżnienia w postaci honorowych dyplomów.

Informacje pochodzą ze strony www.fae.ue.poznan.pl

Kontakt

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Towarowa 53 pok. 10
61-896 Poznań
tel.: (61) 854 36 99
fue@ue.poznan.pl
www.fae.ue.poznan.pl