Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie37
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

I edycja ogólnopolskiego konkursu dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich

organizator:

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2012

I edycja ogólnopolskiego konkursu dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich

Praca dyplomowa to z pewnością najważniejsze i tym samym najtrudniejsze zadanie, stawiane studentom. To także najlepsza metoda pozwalająca na zaprezentowanie własnej wiedzy oraz własnych pomysłów i rozwiązań. Mając na uwadze ogromny wysiłek, który trzeba poświęcić na wybranie odpowiedniego tematu i opracowanie go, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską o szeroko rozumianej tematyce korupcyjnej.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem korupcji oraz wskazanie sposobów jej rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania, promowanie postaw etycznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat korupcji.

W Konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i obronione w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012, przesłane w formie papierowej i elektronicznej do dnia 1 października 2012 r.

Praca powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, adres  poczty elektronicznej, telefon;
 2. imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu lub  katedry wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;
 3. pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
 4. Prace w formie papierowej przesyła się na adres siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dopiskiem „Konkurs”. Prace w formie elektronicznej przesyła się na adres: media@cba.gov.pl.
 5. Do pracy powinna być dołączona:
 • opinia promotora lub recenzenta i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
 • formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu.
 • pisemna zgody uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta, przed upływem 6 miesięcy od jej obrony, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prace oceniać będzie Rada Konsultacyjna działająca przy Szefie CBA,
w terminie do 20 listopada 2012 roku.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej CBA. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

Nagrody w konkursie na pracę magisterską:

 1. nagroda finansowa – 3000 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym,
 2. nagroda finansowa – 2500 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym,
 3. nagroda finansowa – 2000 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym.

Nagrody w konkursie na pracę doktorską:

 1. nagroda finansowa – 4000 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym,
 2. nagroda finansowa – 3500 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym,
 3. nagroda finansowa – 3000 brutto zł, publikacja pracy w Przeglądzie Antykorupcyjnym.

W Konkursie mogą być przyznane wyróżnienia.
Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2012 roku, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Korupcją

Informacje pochodzą ze strony www.cba.gov.pl

Kontakt

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al.Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
tel.22 437 22 22
media@cba.gov.pl
www.cba.gov.pl