Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie70
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Edycja Międzynarodowego Konkursu "Young People in European Forests" 2010/2011

organizator:

Krajowa Komisja Konkursowa YPEF

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.04.2011

I Edycja Międzynarodowego Konkursu "Young People in European Forests" 2010/2011

Międzynarodowy Konkurs „Young People in Europ Forests” YPEF 2010/2011 jest adresowany do młodzieży z krajów Europy. Jego celem jest promocja bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Organizacja konkursu jest oparta na współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę leśną i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją leśną w krajach uczestniczących w konkursie. W Polsce organizatorem konkursu jest Krajowa Komisja Konkursowa YPEF, utworzona przez PGL Lasy Państwowe i towarzystwo Przyjaciół Lasu.

Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na początku roku szkolnego 2010/2011 wiek od 12 do 18 lat.

Uczestnicy biorą udział w konkursie w zespołach dwu lub trzyosobowych. Co najmniej jeden członek zespołu musi umieć posługiwać się językiem angielskim.

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z dziedziny przyrody, geografii, ochrony przyrody i nauk leśnych dotyczącą lasów Europy. Zakres wiedzy wymagany w konkursie jest zawarty w materiale umieszczonym na stronie www.ypef.eu.

Każdy zespół odpowiada na tę samą listę pytań, wylosowanych według procedury ustalonej w międzynarodowym regulaminie YPEF spośród zestawów pytań przygotowanych przez organizatorów z poszczególnych krajów i przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF.

Uczestnicy konkursu przygotowują się do konkursu na podstawie materiałów w języku polskim i angielskim zamieszczonych na stronie internetowej www.ypef.eu

Krajowy Etap Konkursu odbywa się w szkołach, które zgłoszą udział w konkursie w terminie do 12 kwietnia 2011r. przesyłając pocztą, mailem lub faksem formularz zgłoszeniowy szkoły, którego wzór jest załącznikiem do regulaminu. Formularz musi być podpisany przez dyrektora szkoły i nauczyciela koordynującego. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nie musi obejmować wszystkich uczniów szkoły.

W trakcie przygotowań do Konkursu uczniowie zapoznają się z materiałami YPEF, które będą umieszczone na stronie www.ypef.eu.

Krajowy Etap Konkursu odbywa się w dniu 28 kwietnia 2011r. we wszystkich szkołach, które zgłosiły udział. Bezpośrednio przed tym dniem szkoły otrzymają listę pytań ustaloną przez Międzynarodową Komisję Konkursową YPEF.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie ma za zadanie przeprowadzić konkurs dnia 28 kwietnia 2011, najpóźniej do godziny 18:00.

Pytania konkursowe mają charakter testowy. Za każde pytanie można otrzymać 0 lub 1 punkt. Odpowiedź można zaznaczyć tylko raz; niedopuszczalne są poprawki ani skreślenia.

Koordynatorzy w szkołach po zakończeniu testu, w dniu 28 kwietnia 2011, otrzymają drogą elektroniczną arkusz z odpowiedziami, według których sprawdzą testy i opatrzą je odpowiednim sprawozdaniem zawierającym listę rankingową wyników. Opracowane testy przekazują w terminie do 10 maja 2011r. do właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Testy i sprawozdania są sprawdzane przez Regionalną Komisję Konkursową.

Zwycięzcą Krajowego Etapu Konkursu jest zespół, który uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy więcej niż jeden zespół uzyska największą liczbę punktów ex aeguo, zostanie przeprowadzony dla nich dodatkowy konkurs w szkole. Jeżeli dodatkowy konkurs nie wyłoni jednoznacznie zwycięzcy Krajowego etapu Konkursu, zostanie on wskazany w drodze losowania.

Główną nagrodą Krajowego Etapu Konkursu „Young People in European Forests” jest uczestnictwo w Europejskim Etapie Konkursu. Krajowa Komisja Konkursowa przewiduje także nagrody rzeczowe dla czterech najlepszych szkół:

 • I nagroda – 10000 zł
 • II nagroda – 5000 zł
 • III nagroda – 3000 zł
 • IV nagroda – 2000 zł

oraz nagrody rzeczowe dla uczniów – członków czterech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli.

Informacje pochodzą ze strony www.poland.ypef.eu

Kontakt

Krajowa Komisja Konkursowa YPEF
.
.


www.poland.ypef.eu