Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I edycja Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego "Polak – to brzmi dumnie"

organizator:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.05.2011

I edycja Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego "Polak – to brzmi dumnie"

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym krajem
 • podtrzymywanie więzi z krajem dzieci i młodzieży przebywających poza jego granicami
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej
 • zachęcanie młodzieży do zgłębiania wiedzy o Polsce, promocja świadomości obywatelskiej
 • wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa narodowego
 • integracja ogólnoeuropejska Polaków w kraju i za granicą
 • kształcenie postaw świadomego uczestnictwa w życiu narodu
 • tworzenie pozytywnego obrazu Polski w oczach Polaków i cudzoziemców

Adresatami konkursu są wszyscy zainteresowani uczniowie szkół w Polsce (wszystkie etapy edukacyjne) oraz szkół z polskim językiem nauczania za granicą (wszystkie etapy edukacyjne).

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak – to brzmi dumnie”, poprawne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.

 • I etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 6-9 lat):

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolna techniką w formacie A3) na temat „Polak to brzmi dumnie”.  Pracę należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechniania rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie.

Termin przesyłania prac: 5 maja 2011 (decyduje data stempla pocztowego).

 • II etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 10-12 lat)

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie A3) na temat „Polak – to brzmi dumnie” lub pracę literacką (opowiadanie, wyłącznie w formie wydruku komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12) na ten sam temat. Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu w przypadku prac literackich. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie.

Termin przesyłania prac: 5 maja 2011 (decyduje data stempla pocztowego).

 • III etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 13-15 lat)

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie A3) na temat „Polak – to brzmi dumnie” lub pracę licencjacką (felieton, wyłącznie w formie wydruku komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12) na ten sam temat. Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu w przypadku prac literackich. Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu w przypadku prac literackich. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie.

Termin przesyłania prac: 5 maj 2011 (decyduje data stempla pocztowego).

 • IV etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 16-19 lat)

Uczeń biorący udział w konkursie samodzielnie przygotowuje pracę plastyczną (wykonaną dowolną techniką w formacie A3) na temat „Polak – to brzmi dumnie” lub pracę literacką (esej historyczno – literacki, wyłącznie w formie wydruku komputerowego, max dwie strony A4 czcionka Times New Roman 12) na ten sam temat. Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, szkoła) w przypadku prac plastycznych i na końcu w przypadku prac literackich. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie i przesłać z kartą zgłoszenia do konkursu oraz podpisaną przez opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei. Uczniowie pełnoletni (ukończenie 18 lat maksymalnie 5 maja 2011 roku) mogą podpisać zgodę samodzielnie. Prace z jednej szkoły mogą zostać przesłane we wspólnej kopercie.

Termin przesyłania prac: 5 maja 2011 (decyduje data stempla pocztowego).

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana spośród doradców i konsultantów MODM w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, przedstawicieli Zespołu Liderów Nauczania Humanistycznego przy MODM w Białymstoku oraz przedstawicieli innych współorganizatorów.

W pracach literackich brane pod uwagę będzie przede wszystkim:

 • zgodność z tematem
 • merytoryczna poprawność
 • bogactwo treści
 • piękno i czystość języka
 • przemyślana i dopracowana forma

W pracach plastycznych brane pod uwagę będzie przede wszystkim:

 • zgodność z tematem
 • bogactwo i czytelność treści i przesłania
 • przemyślana forma
 • umiejętność posługiwania się wybraną techniką
 • harmonijność i wrażenia estetyczne

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie organizatorów do 10 czerwca 2011.

Informacje pochodzą ze strony www.modm.bialystok.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
ul. Poleska 27
15-476 Białystok
tel.: (85) 664 23 51
modm@modm.bialystok.pl
www.modm.bialystok.pl