Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

I Edycja Konkursu translatorskiego z anglojęzycznych literatur: angielskiej i irlandzkiej

organizator:

Śródmiejskie Forum Kultury

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.11.2010

I Edycja Konkursu translatorskiego z anglojęzycznych literatur: angielskiej i irlandzkiej

Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi.

Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów prozatorskich autorów angielskich i irlandzkich. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Prace w trzech jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 20 listopada 2010 roku na adres:

Śródmiejskie forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

z dopiskiem „anglojęzyczny konkurs translatorski”.

Prace trzeba opatrzyć godłem. Do zestawu należy dołączyć oddzielną zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, mail, telefon).

Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi. Czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienie notatek przez członków jury).

Zestaw konkursowy powinien zawierać:

 • samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych w załączniku do regulaminu i opublikowanych na stronie www.spplodz.pl
 • zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków pisarskich ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty

Laureaci konkursu oprócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymają zaproszenia do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach łódzkiego Festiwalu Plus Literatury (11-12 grudnia 2010) poprowadzi przewodniczący jury konkursu Maciej Świerkocki.

Wszelkie pytania należy kierować na adres spplodz@go2.pl

Informacje pochodzą ze strony www.spplodz.pl

Kontakt

Śródmiejskie Forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
tel.: (42) 636 68 38
sfk3@interia.pl
www.forum-kultury.pl