Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

I Edycja Konkursu Literackiego im. Kazimierza Furmana "FurmanKa"

organizator:

Akademickie Centrum Kultury PWSZ

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2012

I Edycja Konkursu Literackiego im. Kazimierza Furmana "FurmanKa"

Organizator zaprasza do udziału w I edycji konkursu poetyckiego im. Kazimierza Furmana „FurmanKa”.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, niezależnie od przynależności do organizacji, stowarzyszeń czy związków literackich), którzy ukończyli 16. rok życia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: nadesłanie zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce – w kategorii Poezja, lub 1 tekstu prozatorskiego, który nie przekracza 30 tys. znaków – w kategorii Proza. Rozpatrywane będą tylko utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w internecie) i nienagradzane w innych konkursach.Nadesłane prace konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość Uczestnika.

Każdy z utworów winien być przesłany w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego. Do każdej pracy opatrzonej słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu autora oraz adres e-mail, a także oświadczenie, że treść przesłanych przez niego prac konkursowych nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia w/w prac konkursowych oraz do zezwolenia na ich publikację przez Organizatora Konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2012 roku.
Prace należy przesyłać na adres:
Akademickie Centrum Kultury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Fryderyka Chopina 52 (Budynek 7, pokój 9)
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem KONKURS POETYCKI „FURMANKA”

Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za zestaw lub za jeden utwór. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania I narody.Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 maja 2012 w siedzibie Akademickiego Centrum Kultury PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej www.pwsz.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.

Informacje pochodzą ze strony: www.pwsz.pl

Kontakt

Akademickie Centrum Kultury PWSZ
ul. Fryderyka Chopina 52 (Budynek 7 p.9)
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 727 95 38
kultura@pwsz.pl
www.pwsz.pl