Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci46
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie47
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! – konkurs fotograficzny

organizator:

portal Fotografuj.pl

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2011

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest portal Fotografuj.pl. Celem konkursu jest zachęcenie czytelników serwisu do aktywnego uprawiania fotograficznego hobby.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy fotografia jest ich pasją, czy także wykonywanym zawodem. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w serwisie www.fotografuj.pl, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail oraz załączyć zdjęcie zgłaszane na konkurs.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającego tematyce konkursu.

Wysyłane zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPEG, nie może przekraczać wymiarów 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość oraz objętości 180 kB. Minimalne zaś nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów. Wypełnienie formularza i wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o osiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.

Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach serwisu fotografuj.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora.

Galeria konkursowa jest moderowana i Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu. Pierwszy etap konkursu odbywa się jeszcze przed publikacją prac. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji w galerii konkursowej jedynie zdjęć zakwalifikowanych do drugiego etapu, a także usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, pozbawionych walorów artystycznych i niezgodnych z tematem konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z członków redakcji portalu Fotografuj.pl. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs. W konkursie przyznane zostaną cztery nagrody główne; za zajęcie I, II, III i IV miejsca drukarka Epson Stylus Photo P50.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach portalu w ciągu miesiąca od daty zakończenia konkursu. Osoby, których zdjęcia zostaną opublikowane na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Po otrzymaniu powiadomienia zwycięzcy są zobowiązani w terminie 5 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy, z którego powstała zwycięska fotografia, zgłoszona na konkurs oraz następujące informacje: imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, na który ma zostać wysłana nagroda. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora na podany adres pocztowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania powyższych danych.

Informacje pochodzą ze strony www.fotografuj.pl

Kontakt

portal Fotografuj.pl
.
.

redakcja@fotografuj.pl
www.fotografuj.pl