Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Horyzonty Wyobraźni – konkurs fantastyczno – kryminalny

organizator:

Qfant.pl

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

Horyzonty Wyobraźni – konkurs fantastyczno – kryminalny

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu literackiego „Horyzonty Wyobraźni”. Organizatorem Konkursu jest portal Qfant.pl.
Tematyka nadesłanych prac powinna dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką (horror, fantasy, science fiction) lub kryminałem.

Celem konkursu
jest propagowanie literatury fantastycznej i kryminalnej przez nagradzanie jej autorów oraz publikowanie ich prac.

W konkursie może wziąć udział każdy autor
, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń, czy kraju zamieszkania.
W Konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy oraz osoby z nimi spokrewnione.
Nadesłana praca nie może brać jednoczenie udziału w innych konkursach ani wcześniej publikowana w mediach papierowych lub elektronicznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji pracy lub zmiany werdyktu, jeśli zaistnieje ww. zdarzenie.
Autor może nadesłać do trzech prac. Prace ponad ustalony limit nie będą brane pod uwagę.
Praca konkursowa powinna być napisana w języku polskim z poszanowaniem reguł języka.
Pula nagród wynosi 1500 zł., ponadto przewidziano wiele upominków rzeczowych w postaci książek. Nagrodę specjalną po raz kolejny ufundował znakomity autor horrorów, Stefan Darda.

Zgłoszenie pracy powinno obejmować:

 • wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, dostępnego na oficjalnej stronie internetowej konkursu www.horyzonty-wyobrazni.pl
 • Załącznik z pracą konkursową spełniającą następujące warunki: format *.txt, *.rtf. *.doc, ilość do 72 000 znaków (ok. 40 stron znormalizowanego maszynopisu), czcionka: Arial, Times New Roman, Calibri; rozmiar 12

Praca nie powinna zawierać żadnych danych pozwalających na identyfikację autora w postaci nagłówku, stopki, danych autora w pliku itp. Wymagane dane osobowe należy umieścić tylko w formularzu zgłoszeniowym. Wyniki konkursu zostaną podane do 19.09.2010r.

Informacje pochodzą ze strony www.horyzonty-wyobrazni.pl