Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

HAI-IRO – konkurs na komiks

organizator:

Stowarzyszenie ENSO

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2011

HAI-IRO – konkurs na komiks

REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS „HAI-IRO”:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ENSO.
 2. Partnerem konkursu jest Wydawnictwo JPF oraz Szkoła Języka Japońskiego KOTOBA.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie są pobierane żadne opłaty wpisowe.
 4. Tematyka prac: 1. Mity, 2. Pismo, 3. Ciało, 4. Przemoc. Prace muszą być inspirowane kulturą, tradycją i historią Azji.
 5. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia. Prace należy przygotować w skali szarości, układ plansz europejski (od lewej do prawej).
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie komiksy nigdzie dotąd niepublikowane.
 7. Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie cztery prace komiksowe (każda o innej tematyce) stanowiącą zamkniętą całość, każda o objętości do pięciu plansz (stron). Plansze wyłącznie w pionowym formacie A3 (297 x 420 mm) lub A4 (210 x 297 mm),  powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora(ów): imiona, nazwiska autorów i ich funkcje – (rysownik, scenarzysta, itp.), dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie. Przyjmowane są tylko wysokiej jakości kserokopie lub wydruki (nie należy przesyłać oryginałów). Do przesyłki należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: .tiff bądź .jpg, GREY, A4 – 300+ dpi). Prace powinny być zapakowane w podpisana sztywną teczkę. Kserokopie, wydruki oraz CD nie będą zwracane.
 8. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie, że jest się autorem przesłanego dzieła oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich.
 9. Prace należy przesłać na adres: Wydawnictwo J.P.Fantastica, ul. Podmiejska 2a, 72-006 Mierzyn, z dopiskiem „KONKURS JAPAN FEST 2011″.
 10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 września 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
 11. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie komisja konkursowa, powołana na czas trwania konkursu.
 12. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wyróżnione. Dodatkowo wybrane prace zostaną wyróżnione przez publikację w nowopowstającym, ogólnopolskim czasopiśmie on-line dot. kultury Azji. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz wyróżnień.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 podczas trwania JAPAN FEST 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.japanfest.pl.
 14. Nie jest planowana wystawa prac konkursowych jednakże Organizatorzy zastrzegają sobie taką możliwość. Nadesłanie prac jest równoznaczne z prawem do nieodpłatnej ich ekspozycji.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych JAPAN FEST oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i Internecie jako formę promocji autora i festiwalu. Prawo to organizatorzy zastrzegają sobie na wszystkie przyszłe lata, w których będzie organizowany JAPAN FEST, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogli prezentować wybrane prace w wydawnictwach jubileuszowych. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
 16. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.

Informacje dodatkowe:
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów festiwalu (książki, filmy dvd, itp.). Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową na koszt organizatora konkursu w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie festiwalu Japan Fest. Autorzy prac, które zostaną wybrane do publikacji w czasopiśmie dot. kultury Azji zostaną o tym uprzednio poinformowani drogą mailową.

Informacje pochodzą ze strony www.japanfest.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie ENSO
ul. Podmiejska 2a
72-006 Mierzyn

enso@enso.com.pl
www.enso.com.pl