Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Gryfie Pióro" – konkurs literacki

organizator:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2010

"Gryfie Pióro" – konkurs literacki

Konkurs organizowany jest w ramach imprezy „XXIX Dni Choroszczy”.

Tematyka prac ma dotyczyć zagadnień związanych z szeroko pojętą fantastyką (science –fiction, fantasy, horror), wzbogaconą o elementy lokalne.

Formą, której dotyczy Konkurs jest opowiadanie.

Zgłoszony utwór musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Uwzględnienie elementów lokalnych w opowiadaniu jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.

Objętość pracy nie powinna przekroczyć 10 stron, czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5, akapity 2,5.

Pracę opatrzoną godłem należy przesłać lub przynieść na adres Organizatora:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz

w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki Gryfie Pióro” – w formie maszynopisu oraz na płycie, zawierającej elektroniczną wersję utworu. Dodatkowo w zaklejonej kopercie należy umieścić kartę zgłoszeniową. Każdy Uczestnik może zgłosić jeden utwór.

Termin zgłaszania prac upływa 15.06.2010r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 czerwca 2010r. o godz. 18.30 w czasie obchodów Dni Choroszczy w M-GCK w Choroszczy. Wyniki zostaną opublikowane również w Gazecie w Choroszczy oraz na stronach www.kultura.choroszcz.pl i www.gazeta.choroszcz.pl.

Nagrodą główną jest publikacja najlepszego opowiadania w Gazecie w Choroszczy, a trzech najlepszych tekstów w specjalnie opracowanym zbiorze. Przewidywany nakład 100 egzemplarzy – w tym 10 dla autorów, 10 dla M-GCK,  resztę egzemplarzy do rozpowszechnienia. Nagrodami dodatkowymi są książki.

Informacje pochodzą ze strony www.kultura.choroszcz.pl

Kontakt

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
ul. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel.: (85) 719 14 31
kultura@choroszcz.pl
www.kultura.choroszcz.pl