Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Granty na polsko-niemieckie projekty naukowe

organizator:

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.11.2010

Granty na polsko-niemieckie projekty naukowe

Adresatami bieżącej edycji konkursu są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe oraz inne instytucje badawcze z Polski i Niemiec. Wnioski o wsparcie finansowe mogą one składać do 8 listopada 2010 roku, na specjalnych formularzach. Zgłoszenia należy przedłożyć zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej wersji językowej.

W najnowszej edycji konkursu zostaną dofinansowane badania naukowe w czterech kategoriach:

 • procesy europeizacji
 • transfer kultury i wiedzy
 • wielojęzyczność
 • zmiana norm i wartości

Warunkiem koniecznym jest, aby ubiegające się o grant projekty realizowane były wspólnie przez naukowców i studentów z obu krajów.

W pierwszej kolejności PNFN nagrodzi tematy dotyczące stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak – jak informują przedstawiciele Fundacji – także aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur, mogą stanowić część finansowanych projektów. Proponowane tematy mogą się odnosić zarówno do współczesności, jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo będą traktowane prace poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną podjęte na początku lutego 2011 roku. Projekty, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły się rozpocząć najwcześniej w marcu 2011r.

Informacje pochodzą ze strony www.naukawpolsce.pap.pl

Kontakt

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Oberkirchplatz 2
15230 Frankfurt


www.pnfn.pl