Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Granty na badania naukowe z zakresu diabetologii

organizator:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.03.2013

Granty na badania naukowe z zakresu diabetologii

Granty na badania naukowe z zakresu diabetologii

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, po raz kolejny, ogłosiło konkurs na granty naukowe. W ten sposób PTD chce promować prace naukowe lekarzy z zakresu diabetologii.

Zarząd główny Towarzystwa postanowił przeznaczyć w 2013 roku na badania naukowe 150 tys. zł, które to trafią w ręce zwycięzców konkursu.

Termin składania wniosków na grant mija 20 marca 2013. Nagroda zostanie wręczona laureatowi lub laureatom podczas uroczystości otwarcia XIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Łodzi, który odbędzie się 23 maja 2013 r.

Uczestnikiem konkursu mogą być lekarze spełniający poniższe warunki:

 • urodzili się 01.01.1974 r. lub później;
 • posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i nie zostali zawieszeni w prawie do jego wykonywania na podstawie prawomocnego orzeczenia organu samorządu zawodowego;
 • są członkami PTD i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
 • są pierwszym lub jedynym autorem przedstawionego do udziału w Konkursie projektu badań z zakresu diabetologii

Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika (lub uczestników) aplikacji zawierającej:

 • zgłoszenie woli udziału w konkursie;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy;
 • życiorys naukowy;
 • wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych;
 • skan pierwszej strony dowodu osobistego;
 • opis projektu badawczego w którym należy przedstawić: o założenia badania, wraz z uzasadnieniem jego przeprowadzenia; o cel; o metodykę; o oczekiwane wyniki; o znaczenie projektu i jego wyników dla diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań; o szczegółowy kosztorys całości projektu;
 • oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm.)”;
 • kopię zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub – w przypadku jej nieposiadania – deklarację Uczestnika o przyjęciu odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie badań w przypadku przystąpienia do jego realizacji.

Aplikację obejmującą całość wymienionych powyżej dokumentów należy przesyłać na adres: leszek.czupryniak@umed.lodz.pl.

Informacja pochodzi ze strony www.rynekzdrowia.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
ul. Kliniczna 1A
Gdańsk

leszek.czupryniak@umed.lodz.pl
www.cukrzyca.info.pl