Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci80
 • absolwenci79
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne1
 • artystyczne29
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa5
 • firma14
 • instytucja rządowa16
 • samorząd32
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Grand Press Photo 2011 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej

organizator:

"Press"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.04.2011

Grand Press Photo 2011 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej

Miesięcznik „Press” organizuje Grand Press Photo 2011 – ogólnopolski konkurs fotografii prasowej, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów i freelancerów, wykonane między 1 kwietnia 2010 roku a 31 marca 2011 roku – z zamiarem publikacji w prasie (w przypadku fotoreportaży ostatnie zdjęcie do reportażu musi zostać wykonane w regulaminowym terminie).

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zajmujących się fotografią zawodowo.

W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Press Photo za Zdjęcie Roku. Zostanie nim fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, niepozbawiona oryginalnej wizji autora, a wykonana przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie Roku zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs. Autor Zdjęcia Roku otrzyma nagrodę 10 tys. zł.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród ustalane są corocznie przez redakcję miesięcznika „Press” i podawane na jego łamach. Efektem konkursu będzie wystawa pokonkursowa obejmująca prace, które przeszły do finałowego etapu.

Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną nagrody w pięciu kategoriach tematycznych:

 • Wydarzenia
 • Ludzie
 • Życie codzienne
 • Sport
 • Przyroda

Nagrody będą przypadały w poszczególnych kategoriach osobno za zdjęcia pojedyncze i osobno za fotoreportaże. Wśród zdjęć pojedynczych w każdej kategorii mogą zostać przyznane: pierwsza, druga i trzecia nagroda. Wśród reportaży w każdej kategorii mogą zostać przyznane pierwsza i druga nagroda. Zdobywcy nagród otrzymują dyplomy oraz nagrody ustanowione przez „Press”.

Fotografie na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Press” do dnia 1 kwietnia 2011 roku. Mogą je przysyłać autorzy zdjęć bądź redakcje/agencje ich reprezentujące. W sytuacji, gdy na konkurs zostanie zgłoszonych więcej prac jednego autora niż dopuszcza regulamin (np. w wyniku zdublowania się zgłoszenia fotoreportera i agencji go reprezentującej), o tym, które zdjęcia pozostają jako zgłoszone, decyduje ich autor po konsultacji z redakcją „Press”.

Maksymalnie do konkursu można zgłosić:

 • pięć pojedynczych fotografii jednego autora (zgłaszający sam decyduje, w jakich kategoriach zgłasza prace i ile, ale suma wszystkich nadesłanych zdjęć pojedynczych przez jednego autora nie może przekroczyć pięciu)
 • trzy fotoreportaże jednego autora, przy czym liczba zdjęć w jednym fotoreportażu nie może przekroczyć siedmiu (zgłaszający sam decyduje, w jakich kategoriach zgłasza fotoreportaże i ile, lecz suma wszystkich nadesłanych fotoreportaży jednego autora nie może przekroczyć trzech)

Uczestnictwo tego samego autora w części konkursowej dotyczącej zdjęć pojedynczych nie wyklucza jego uczestnictwa w części konkursowej dotyczącej fotoreportaży – i odwrotnie.

Fotografia nadesłana do kategorii zdjęcia pojedyncze może stanowić równocześnie składową fotoreportażu przesyłanego na konkurs. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia (fotoreportażu) do konkursu jest dostarczenie do warszawskiej redakcji „Press” do dnia 1 kwietnia 2011 roku – pocztą lub kurierem – formularza zgłoszeniowego z opisem zgłoszonej pracy. Zdjęcia bez formularzy nie są uwzględniane.

Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:

 • rozdzielczość: 300 dpi, długość dłuższego boku: 20-21 cm
 • RGB lub grayscale
 • dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji)

Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę, składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:

 • W – kategoria wydarzenia
 • L – kategoria ludzie
 • Z kategoria życie codzienne
 • S – kategoria sport
 • P – kategoria przyroda

Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.

Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako osobny folder z własną nazwą, składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr. Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić stosownie:

 • W – kategoria wydarzenia
 • L – kategoria ludzie
 • Z – kategoria życie codzienne
 • S – kategoria sport
 • P – kategoria przyroda

Oprócz nazwy folderu nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, by jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.

Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesłać na:
ftp.press.pl (login: konkurs, hasło: konkurs) do godz. 24 dnia 1 kwietnia 2011 roku.  Przy tym po wejściu na ftp zgłaszający musi wybrać jeden z dwóch katalogów:

 • „Pojedyncze” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się zdjęcia pojedyncze
 • „Fotoreportaże” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się foldery z fotoreportażami

W przypadku, gdy plik/folder o takiej nazwie już istnieje na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie – należy wówczas zmienić nazwę i ponowić próbę uploadu materiałów na serwer. W razie problemów z technicznym przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (tel.: 508 074 954, e-mail: pomockonkurs@press.pl). natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, a nie dotyczące spraw technicznych, odpowiada warszawska redakcja „Press” pod numerem (22) 334 83 33.

Zdjęcia nie spełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Oprócz wysłania zdjęcia w ramach zgłoszenia do konkursu należy ponadto wypełnić dokładnie i czytelnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać go własnoręcznie. Jeżeli zgłaszającym jest firma, wymagany jest podpis osoby reprezentującej i pieczątka firmy. Należy wybrać osobny formularz do każdego zdjęcia pojedynczego i osobny do fotoreportażu. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pod adres:

„Press”
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa

do godz. 24 dnia 1 kwietnia 2011 roku.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnieniu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

Jury Grand Press Photo obraduje w dwóch etapach, na żadnym z nich członkowie jury nie są informowani przez organizatorów, kim są autorzy nadesłanych zdjęć. Redakcja „Press” określa termin i miejsce obrad jury.

W etapie pierwszym jury, składające się z profesjonalnych fotografów i fotoedytorów zaproszonych przez miesięcznik „Press”, obraduje bez przewodniczącego. Jury ocenia wszystkie nadesłane zdjęcia pojedyncze oraz fotoreportaże i nominuje do finału:

 • 50 najlepszych pojedynczych fotografii – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzi do finału maksymalnie 10 zdjęć
 • do 15 najlepszych fotoreportaży – kierując się zasadą, że w każdej kategorii przechodzą do finału maksymalnie 3 fotoreportaże

Zgłoszenie zdjęć w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Grand Press Photo.

Zgłoszenie zdjęć w Grand Press Photo jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu i badań ankietowych organizatora konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Informacje pochodzą ze strony www.grandpressphoto.pl

Kontakt

"Press"
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel.: (22) 334 83 33
pomockonkurs@press.pl
www.grandpressphoto.pl