Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Gliwice i Górny Śląsk jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe" – konkurs

organizator:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.10.2010

"Gliwice i Górny Śląsk jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe" – konkurs

Konkurs „Gliwice i Górny Śląsk jako wspólne polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe. Poszukujemy nowego Horsta Bienka” jest jednym z działań, które wpisują się w obchody Roku Horsta Bienka 2010. Organizatorami konkursu są: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Samorząd Miasta Gliwice i Muzeum w Gliwicach.

Zadaniem uczestników konkursu jest pisemna prezentacja dowolnej formy literackiej (proza, wiersz) własnego autorstwa. Tematycznie prace powinny dotyczyć Gliwic – miasta rodzinnego Horsta Bienka lub regionu Górnego Śląska w kontekście szeroko pojętej tematyki polsko-niemieckiej.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół, studenci oraz młodzież pracująca zawodowo. Uczestnicy powinni mieścić się w przedziale wiekowym pomiędzy 15 a 26 rokiem życia. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę. Każda z prac powinna być opatrzona godłem (hasłem, symbolem, pseudonimem) autora. Ponadto ten sam pseudonim powinien zostać podany na osobno kartce wraz z poniższymi danymi:

 • imię, nazwisko i wiek autora
 • adres autora z numerem telefonu oraz adresem mailowym
 • w przypadku uczniów: klasę, pełną nazwę i adres szkoły;  w przypadku studentów: pełną nazwę i adres uczelni

Zgłoszenie do konkursu następuje przez dostarczenie pracy konkursowej w formie papierowej (5 egzemplarzy) i na CD (1 płytka) na podany niżej adres.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice

Prace konkursowe będą ocenianie według następujących kryteriów:

 • treść (ciekawy wątek, obecność treści lokalnych lub regionalnych, elementy wielokulturowości) 1 – 10 pkt.
 • walory literackie 1 – 10 pkt.
 • zgodność z tematem konkursu 1 – 5 pkt.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które wydane zostaną w formie publikacji. Zwycięzca ( zdobywca pierwszego miejsca) otrzyma wartościową nagrodę rzeczową.

Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień: grudzień 2010 roku (dokładna data zostanie podana na stronach internetowych www.haus.pl oraz www.horstbienek.haus.pl do 30 listopada 2010 r.).

Informacje pochodzą ze strony www.haus.pl

Kontakt

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 232 49 02
haus@haus.pl
www.haus.pl