Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Ginące zawody" – konkurs fotograficzny

organizator:

Zagroda Magija – Twórcze Bieszczady

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2010

"Ginące zawody" – konkurs fotograficzny

W świecie, w którym dominuje plastik i mechanizacja, powrót do rękodzieła staje się ponownym odkrywaniem tego, co naturalne, przyjazne człowiekowi i w swej istocie ściśle związane z jego tradycją i kulturą. Ideą konkursu fotograficznego jest promowanie autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, które powoli odchodzą w niepamięć.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż dwie fotografie. Obowiązujący format fotografii: nie mniejszy niż 20×30 cm, optymalnie 30×45 cm, technika: odbitki wykonane na papierze fotograficznym oraz pliki produkcyjne w formacie JPG lub TIF na płycie CD/DVD (w przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów fotografii bądź skanów negatywu).

Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, miejsce i/lub obiekt przedstawiony na fotografii, godło autora Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

Dopuszczalna jest ogólna korekta kolorystyczna i tonalna zdjęcia, niedopuszczalny jest fotomontaż i/lub inne efekty graficzne.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w zamkniętej i opatrzonej godłem kopercie należy przesłać lub dostarczyć na adres Organizatora:

Zagroda Magija – Twórcze Bieszczady
Magda i Janusz Demkowicz
Orelec 6a
38-623 Uherce Mineralne

w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2010 r.

Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • Pierwsza Nagroda – Fotograficzny weekend w Zagrodzie Magija – „słowackie perły drewnianej architektury i pop art” pod opieką merytoryczną Bogdana Augustyna – historyka, znawcy budownictwa drewnianego Karpat (1 osoba + osoba towarzysząca). Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”.
 • Druga Nagroda – Uczestnictwo w dowolnie wybranych warsztatach fotograficznych w ramach projektu fotowarsztaty.com (1 osoba). Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”.
 • Trzecia Nagroda – Roczna prenumerata magazynu Weranda Country. Zestaw trzech książek fotograficznych Wydawnictwa Galaktyka: „Pracując ze światłem”, „W kadrze”, „Fotografia krajobrazu”.

Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronach internetowych Organizatora: fotowarsztaty.com, tworczebieszczady.pl, zagrodamagija.pl nie później niż 25 lipca 2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fotowarsztaty.com

Kontakt

Zagroda Magija – Twórcze Bieszczady
Orelec 6a
38-623 Uherce Mineralne
tel.: 606 677 198
janusz@demkowicz.pl
www.zagrodamagija.pl