Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Geologia w obiektywie

organizator:

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.08.2011

Geologia w obiektywie

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących za wyjątkiem osób związanych z organizacją konkursu i ich najbliższych. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii. Zdjęcia można nadsyłać w następujących kategoriach:

 • geoturystyka
 • świat zaklęty w kamieniu
 • współczesne procesy geologiczne
 • górnictwo wczoraj i dziś
 • geologia w wielkim mieście

Zdjęcia muszą być zrobione na terenie Polski. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 13×18 cm oraz w postaci elektronicznej na płycie CD, w rozmiarze minimum 3283×2462 pikseli i rozdzielczości minimum 300 dpi w formacie JPG. Wydrukowane zdjęcia powinny być podpisane na odwrocie samym godłem autora (pseudonimem). Fotografie należy przypisać do odpowiednich kategorii i podać tytuł zdjęcia, nazwę pliku, datę wykonania, dokładną lokalizację, opis fotografowanego obiektu oraz podstawowe dane dotyczące sprzętu fotograficznego.

Fotografie poddane obróbce cyfrowej wykraczające poza korektę globalną, która polepsza jakość zdjęcia (np. nasycenie, kontrast), nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu. Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych polegających na dodawaniu lub odejmowaniu elementów, łączeniu kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. Prace uprzednio nagradzane lub wystawiane nie mogą brać udziału w konkursie.

Termin zgłaszania zdjęć mija 30.08.2011 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oraz prace konkursowe należy przesłać na koszt własny na adres:

Polska Akademia Nauk
Muzeum Ziemi
Aleja Na Skarpie 20/26, 27
00-488 Warszawa

z dopiskiem „konkurs fotograficzny – Geologia w obiektywie”.

Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • poprawność nadesłanych materiałów pod względem warsztatu fotograficznego
 • oryginalność przedstawienia tematu

Jury nagrodzi trzy najlepsze prace w każdej kategorii.

 • I miejsce – 2500 zł
 • II miejsce – 1200 zł
 • III miejsce – 600 zł

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wyniku konkursu drogą e-mailową lub listowną. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Ziemi w Warszawie oraz opublikowane w pokonkursowym albumie.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs.mz-pan.pl

Kontakt

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
Aleja Na Skarpie 20/26, 27
00-488 Warszawa


www.konkurs.mz-pan.pl