Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Gdybym mógł się szkolić…" – konkurs na otwarty list motywacyjny

organizator:

Pro-Media Sp. z o.o.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 09.07.2010

"Gdybym mógł się szkolić…" – konkurs na otwarty list motywacyjny

Konkurs na otwarty list motywacyjny pt. „Gdybym mógł się szkolić…” organizowany jest w ramach projektu „TAK dla integracji – kampania informacyjno-promocyjna na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs będzie odbywał się na terenie województwa opolskiego, objętego dystrybucją największego dziennika regionalnego „Nowa Trybuna Opolska” wraz z kolorową wkładką informacyjną „Praca” poszerzoną o dodatek „Praca-integracja”.

Przeprowadzenie konkursu odbędzie się na łamach dodatku „Praca-integracja” oraz na stronie www.nto.pl. Informacje o konkursie publikowane będą co dwa tygodnie w poniedziałek (24 wkładki „Praca-integracja”) począwszy od 12 kwietnia 2010 roku a kończąc 21 marca 2011 roku.

Uczestnikiem konkursu, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie województwa opolskiego. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • przesłać otwarty list motywacyjny z danymi: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail na adres: Nowa Trybuna Opolska, ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole z dopiskiem „Praca-integracja-list motywacyjny”,
 • dostarczyć list motywacyjny osobiście na podany powyżej adres,
 • przesłać list motywacyjny wraz z danymi na e-maila pracaintegracja@nto.pl

Termin nadsyłania listów upływa z dniem 9 lipca 2010 r. Liczy się data stempla pocztowego. Nadesłane lisy motywacyjne będą oceniane pod względem oryginalności oraz umotywowania jakie szkolenie pozwoli ograniczyć wykluczeniu i dlaczego. Oceną prac zajmie się Jury powołane przez Organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wybór 10 najciekawszych opinii czytelników odbędzie się 16 sierpnia 2010 r. na łamach dodatku „Praca-integracja” oraz na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.nto.pl.

Jury powołane przez Organizatora przyzna następujące nagrody:

 • nagroda główna w postaci ośmiu bonów na szkolenia opisane w danych listach motywacyjnych (każde o wartości 11 000 zł.) z różnego zakresu o łącznej wartości 88 000 zł,
 • 10 nagród rzeczowych w wysokości 100 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.nto.pl

Kontakt

Pro-Media Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 9
45-086 Opole
tel.: 443 25 00
promedia@nto.pl
www.nto.pl