Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Gdańsk&Love – konkurs fotograficzny

organizator:

Gdańska Organizacja Turystyczna

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.11.2010

Gdańsk&Love – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Gdańska Organizacja Turystyczna.

Przedmiotem konkursu fotograficznego Gdańska&Love jest wyłonienie najlepszych fotografii w 2 kategoriach:

 • Miłosne pejzaże Gdańska
 • Kochaj się w Gdańsku

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów amatorów, którzy nie prowadzą profesjonalnej działalności fotograficznej. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu.

Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdej kategorii. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, w postaci papierowej lub elektronicznej na płycie CD.

Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane w jakiejkolwiek formie. Zgłaszane do Konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, kategoria, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć, a w przypadku zdjęć złożonych w wersji elektronicznej na odrębnej kartce złożonej wraz z CD.

Termin zgłaszania zdjęć konkursowych mija w dniu 26.11.2010 r. o godz. 16.00. Za datę i godzinę zgłoszenia uważa się  datę i godzinę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.

Fotografie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub przesyłać na adres:

Gdańska Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk

z dopiskiem konkurs fotograficzny „Gdańsk&Love” do dnia 26.11.2010 r. do godz. 16.00.

Oceny fotografii konkursowych oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu.

 • Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę – kino domowe
 • Laureat drugiego miejsca – aparat fotograficzny
 • Laureat trzeciego miejsca – album fotograficzny

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub listowną. Lista Laureatów zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz Miasta Gdańska.

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk4u.pl

Kontakt

Gdańska Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk


www.gdansk4u.pl