Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci53
 • absolwenci55
 • doktoranci7
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe33
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

Gdański konkurs prozatorski

organizator:

Biuro Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.12.2010

Gdański konkurs prozatorski

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich z terenu województwa pomorskiego, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego, publikacji prasowych i książkowych, przynależności do związków i stowarzyszeń.

Prace konkursowe muszą dotyczyć wybranego miejsca w Gdańsku (ulica, dzielnica, budynek, szczegół architektoniczny, naturalny itp.) pojętego jako obszar gminy. Na konkurs można zgłosić niepublikowane dotychczas opowiadania, nowele i inne krótkie formy prozatorskie, które stanowią zamkniętą, spójną całość. Fragmenty obszerniejszych utworów (powieści), sztuki teatralne, wiersze i teksty o innej niż podana tematyce nie zakwalifikują się do oceny jurorów.

Prace należy przesyłać na adres:

Biuro Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

do 10 grudnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Konkurs Prozatorski”.

Prace należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. każdą pracę należy oznaczyć na każdej stronie godłem (pseudonimem artystycznym). Dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail) muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem.

Do tekstów musi być tez dołączona podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych i podpis uczestnika.

Maksymalna ilość nadesłanych utworów to dwa teksty jednego autora.. Nie będą brane pod uwagę utwory napisane przez więcej niż jedną osobę.

Prace oceni jury złożone z osób profesjonalnie zajmujących się literaturą. Jury wybierze z nadesłanych prac jedną która zostanie wydrukowana obok tekstów profesjonalnych artystów w antologii tekstów o Gdańsku w 2011 roku. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 3 000 zł
 • II miejsce – 2 000 zł
 • III miejsce – 1 000 zł

Nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub listownie. Lista zwycięzców zostanie też opublikowana na stronie internetowej www.gdansk2016.eu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2011 roku w Gdańsku.

Bliższych informacji o konkursie udziela Barbara Piórkowska tel.: 501 786 135, e-mail: barbara.piorkowska@wp.pl

Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów mogą zostać opublikowane w pokonkursowej antologii oraz na stronie internetowej Biura Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych.

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk2016.eu

Kontakt

Biuro Gdańsk Metropolia Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel.: 501 786 135
barbara.piorkowska@wp.pl
www.gdansk2016.eu