Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmów Gdańsk DocFilm Festiwal

organizator:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2019
wartość nagrody: 20 000 zł

Konkurs filmów Gdańsk DocFilm Festiwal

Gdańsk DocFilm Festiwal ma charakter międzynarodowy i jest konkursem filmów dokumentalnych oraz polskich krótkometrażowych filmów fabularnych poświęconych głównie:
– sytuacji człowieka jako jednostki lub zbiorowości pracowników w środowisku pracy,
– aktywności i rozwoju zawodowego w każdej postaci,
– pasji i aktywności twórczej,
– godności człowieka, etyki oraz poszanowania praw człowieka

Celem Festiwalu jest:
– zgromadzenie w jednym miejscu i czasie polskiej i zagranicznej twórczości o tematyce filmowej zgodnej z ideą Festiwalu
– promocja polskiej i zagranicznej twórczości filmowej o tematyce zgodnej z ideą Festiwalu – twórcza konfrontacja filmów związanych z profilem Festiwalu
– wyłonienie i nagradzanie najcenniejszych dzieł oraz ich twórców

ORGANIZACJA FESTIWALU
– Termin Festiwalu: 05.06.2019 – 09.06.2019 roku
– Producent Festiwalu: Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej. 80-831 Gdańsk, ul. Długa 57; Adres do korespondencji: 17. GDFF 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24/19, website: www.gdanskdocfilm.pl
– Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska
– Nadzór nad Festiwalem sprawuje Rada Programowo-Artystyczna, /RP-A/.
RP-A powołuje 3 – osobowe Jury wraz z Przewodniczącym. Członkami Jury nie mogą być osoby zatrudnione na stałe lub czasowo w Biurze Organizatorów GDFF .
Organizatorzy Festiwalu pokrywają koszty pobytu i pracy członków jury – Producent Festiwalu powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu.

REALIZACJA FESTIWALU
– W konkursie biorą udział filmy dokumentalne z kraju i z zagranicy oraz krótkometrażowe filmy fabularne produkcji polskiej zgłoszone przez realizatorów lub producentów tych filmów.
– Termin zgłoszenia upływa 31.01.2019 r. O zakwalifikowaniu filmów do konkursu decyduje Rada Programowo-Artystyczna na wniosek powołanej przez siebie 3 osobowej Komisji Selekcyjnej dokonującej selekcji zgłoszonych filmów.
– Zgłaszający filmy dokumentalne zobowiązuje się zarejestrować film przez platformę Film Festival Life www.filmfestivallife.com, od dnia 05 listopada 2018 do dnia 31 stycznia 2019, gdzie wypełnia formularz rejestracyjny oraz wgra film.
– Zgłaszający polskie krótkometrażowe filmy fabularne zobowiązuje się zarejestrować swój film wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie: www.gdanskdocfilmfestival.pl od dnia 05 listopada 2018 do dnia 31 stycznia 2019.
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom Festiwalu bezpłatnie.
– Do pokazów festiwalowych akceptowane są następujące nośniki: BluRay lub DCP (preferowany), 35mm, pliki H264, HDCAM
– Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone filmy wyprodukowane w latach 2017-2019.
– Kopia eksploatacyjna filmu zgłoszonego do konkursu, z chwilą zakończenia festiwalu wprowadzona zostanie do archiwum festiwalu.
– Zgłaszający film wyraża zgodę na nieodpłatne użycie wybranych przez Organizatora
17. GDFF fragmentów filmu o długości max. 30 sekund w celu promocji 17. GDFF
w przestrzeni imprezy festiwalowej w mediach i wydawnictwach 17. GDFF.
– Listę zaproszonych na festiwal gości polskich i zagranicznych, których koszty udziału
w festiwalu pokrywają Organizatorzy ustala Rada Artystyczna. Udział w festiwalu zaproszonych gości musi być potwierdzony do 20 maja 2019 roku.
– Organizatorzy Festiwalu mogą zaprosić do udziału w Festiwalu osoby, których obecność uznają za ważną dla idei i przebiegu Festiwalu. Koszty pobytu gości na Festiwalu pokrywane są z funduszy imprezy.

NAGRODY REGULAMINOWE – NAGRODA GŁÓWNA FESTIWALU
– Statuetka BRAMA WOLNOŚCI oraz nagroda pieniężna Prezydenta Miasta Gdańska w wysokości 20.000 złotych brutto lub równowartość wyrażoną w walucie Euro/USD wg kursu NBP po potrąceniu należnego podatku dochodowego wg prawa finansowego w kraju fundującego nagrodę.
– Statuetka GDAŃSKIE DŹWIGI oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych brutto dla laureata głównej nagrody w konkursie na najlepszy polski krótkometrażowy film fabularny ufundowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
NAGRODY GŁÓWNE, dla filmu dokumentalnego oraz polskiego krótkometrażowego filmu fabularnego, przyznaje dla ich reżyserów Jury powołane przez Radę Programowo-Artystyczną w uznaniu wartości artystycznych i realizacyjnych prezentowanych filmów.
– NAGRODA WIDZÓW Statuetka BRAMA WOLNOŚCI – przyznają wyłącznie widzowie w kinie przez głosowanie na dołączonych do karnetów kartach do głosowania.
Ta kategoria przypisana jest do konkursu filmów dokumentalnych oraz do konkursu polskich krótkometrażowych filmów fabularnych.
– Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym filmom wręczone będą dyplomy.

SPRAWY KOŃCOWE
W ciągu 3 miesięcy od zakończenia Festiwalu Dyrektor Festiwalu przedstawi Radzie Programowo – Artystycznej sprawozdanie finansowe organizacji Festiwalu. Ewentualne nadwyżki przeznaczone będą na organizację Festiwalu w 2020 r.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Informacje pochodzą ze strony: gdanskdocfilm.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej
ul. Długa 57
80-831 Gdańsk
tel. 791 633 569

gdanskdocfilm.pl