Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusze Europejskie w drodze do szkoły – konkurs

organizator:

Właściwe Wojewódzkie Komendy Policji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

Fundusze Europejskie w drodze do szkoły – konkurs

Konkursy dla dzieci i młodzieży „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”

Skierowany jest on do dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.

Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych na terenie całego kraju związku pomiędzy inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a szeroko rozumianą poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zasady udziału w konkursie:

 • zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szkoły,
 • prace mogą składać jedynie grupy uczniów: w zespołach w ramach jednej
 • klasy składający się z max. 5 osób pod opieką nauczyciela,
 • każda grupa może zgłosić tylko jedną pracę,
 • liczba prac nadesłanych z jednej szkoły nie może przekroczyć 10.

Prace konkursowe:

 • muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane ani nie były przedstawiane w żadnym konkursie lub w internecie.
 • mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np. ołówkiem, kredką, pastelami, farbami olejnymi lub plakatowymi, wycinanki, wydzieranki, etc.
 • muszą spełnić następujące wymagania:
 1. pokazywać pozytywne zmiany jakie nastąpiły w najbliższym otoczeniu (w drodze do szkoły lub w jej najbliższym sąsiedztwie), dzięki wykorzystaniu środków z Funduszy Europejskich,
 2. promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 3. na odwrocie pracy powinny znajdować się:

a. imiona i nazwiska autorów pracy,
b. tytuł pracy,
c. nazwa szkoły (numer, adres).

 • Do pracy należy dołączyć, w zamkniętej kopercie, wypełniony formularz zgłoszeniowy (indywidualnie każdy z uczniów) stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

Prace można przesyłać do Wojewódzkich Komend Policji z dopiskiem Konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”. Listę adresową Komend, do których należy nadsyłać prace stanowi załącznik nr 2.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2011 r.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w regulaminie.

W konkursie do zdobycia są nagrody:

 • dla szkoły,z której grupa zajmie pierwsze miejsce w swoim województwie:
 1. darmowa lekcja na temat Funduszy Europejskich w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla maksymalnie 35 uczniów, która zostanie przeprowadzona przez Organizatorów Konkursu,
 2. upominki odblaskowe dla wszystkich członków grupy, której praca zwyciężyła w Konkursie oraz dla wszystkich uczestników lekcji nt. Funduszy Europejskich w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 3. materiały dydaktyczne dla szkoły, która zgłosiła zwycięską pracę do kwoty 3 000 zł (np.laptop, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, etc.),
 • grupy, które zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce otrzymają upominki odblaskowe.

Informacje pochodzą ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kontakt

Właściwe Wojewódzkie Komendy Policji
www.funduszeeuropejskie.gov.pl