Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Fotopołowy" konkurs fotograficzny

organizator:

Biuro Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2011

"Fotopołowy" konkurs fotograficzny

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych amatorsko zajmujących sie fotografią. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Pracę konkursową stanowią zdjęcia kolorowe lub czarno-białe. Prace Konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Fotopołowy” do siedziby Organizatora Konkursu na adres:

Biuro Promocji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
ul. Konarskiego 2, p. 11
08-110 Siedlce

W kopercie należy umieścić:

 • opisane zdjęcie/zdjęcia na płycie CD-R
 • dane identyfikujące Uczestnika Konkursu tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy
 • w przypadku kiedy Uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z Regulaminu Konkursu (załącznik nr 2 do Regulaminu)

Aby zdjęcie spełniało parametry techniczne dłuższy bok zdjęcia powinien wynosić 2500 pikseli. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające do trzech zdjęć. Prace Konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach fotograficznych. Nie dopuszcza się stosowania fotomontażu. Z Konkursu zostaną wyłączone zdjęcia:

 • o treści naruszającej prawo, bądź godzących w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne
 • których nie jest się autorem, we wszystkich przypadkach, gdy osoba dysponująca cyfrowym obrazem, nie ma zgody osób trzecich na wykorzystanie ich wizerunku

W Konkursie wezmą udział wyłącznie osoby, których zdjęcie/a po przejściu kontroli zostały opublikowane na portalu internetowym www.konkurs.uph.edu.pl.

Spośród eksponowanych zdjęć Organizator wyłoni do 30 finalistów. Zdjęcia wyłonione w półfinale będą brały udział w głosowaniu internautów. Finalistów wyłoni jury.

Zdjęcia biorące udział w konkursie pozostają własnością autora tych zdjęć. Udział w Konkursie oznacza zgodę na bezpłatną prezentację zdjęć na wystawie pokonkursowej, w prasie i innych wydawnictwach informacyjno promocyjnych z podaniem nazwiska autora, tytułu pracy oraz miejsca zajętego w Konkursie.

Prace należy dostarczyć do dnia 10 lutego 2011 (decyduje data stempla pocztowego). W dniach 15-22 lutego 2011 odbywać się będzie głosowanie internautów na stronie internetowej Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 4 marca 2011. Uroczyste wręczenie nagród Uczestnikom Konkursu nastąpi w dniu 10 marca 2011 w siedzibie Organizatora Konkursu, o czym zostaną oni powiadomieni pocztą elektroniczna lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Do zdobycia w Konkursie są m.in.: tablet, skaner ręczny, długopis cyfrowy.

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs.uph.edu.pl

Kontakt

Biuro Promocji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel.: (25) 643 19 53
konkurs@uph.edu.pl
www.konkurs.uph.edu.pl