Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fotograficzny konkurs Kontrasty 2010 – Zachodnia Wola

organizator:

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Fotograficzny konkurs Kontrasty 2010 – Zachodnia Wola

Organizatorem konkursu fotograficznego „Kontrasty 2010 zachodnia Wola” jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Woli jak i osoby zamieszkałe poza Dzielnicą. Celem konkursu jest:

 • zachęcenie uczestników do poznawania Woli
 • aktywizacja i budowanie lokalnej wspólnoty
 • tworzenie zasobów Cyfrowego Archiwum Woli
 • promocja Urzędu Dzielnicy Wola

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane dowolną techniką, ale zapisane w wersji cyfrowej, w formacie .jpg w dwóch wielkościach:

 • poglądowej – ok. 250 KB przy rozdzielczości 72 dpi
 • do druku – nie mniejszej niż 25×20 cm przy rozdzielczości 300 dpi

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy różne zdjęcia lub 5 jeśli stanowią one reportaż – serię i mają być traktowane jako całość. Do konkursu można nadsyłać fotografie przedstawiające architekturę, krajobraz, bądź obrazki życia codziennego z terenu zachodniej Woli. W Konkursie zachodnią Wolę rozumiemy jako część Dzielnicy położoną na zachód od ulic Towarowej i Okopowej.

Zdjęcia można poddawać niewielkiej obróbce graficznej. Niedopuszczalne są jednak ingerencje, które wpływają na walor dokumentacyjny fotografii np. dodawanie nieistniejących lub usuwanie istniejących elementów krajobrazu, czy znaczne modyfikowanie jego kształtu. Do konkursu można przesyłać tylko te prace, które nie brały jeszcze udziału w innych konkursach.

Zgłoszenie pracy obejmuje:

 • fotografie w dwóch wersjach wielkości zapisane na płycie CD lub DVD
 • podpisany formularz zgłoszeniowy zawierający: imię, nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail oraz tytuł pracy i zdjęć, stanowiący załącznik do regulaminu
 • zgodę rodzica lub opiekuna (jeśli jest konieczna)
 • zgodę na upublicznianie wizerunku (jeśli jest konieczna)

Wymagane dokumenty i pracę należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście (pok. 101 lub 134) na adres:

Urząd Dzielnicy Wola
al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

w kopercie z dopiskiem – konkurs fotograficzny „Kontrasty 2010 – Zachodnia Wola”. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.wola.waw.pl

Kontakt

Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: (22) 504 83 00
mieszkancy@wola.waw.pl
www.wola.waw.pl