Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Forum Akademickie – konkurs na artykuł popularnonaukowy

organizator:

Forum Akademickie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2012

Forum Akademickie – konkurs na artykuł popularnonaukowy

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz ósmy konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE
MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem (czyli hasłem lub znakiem graficznym). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (bez spisu publikacji).

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 10 października 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od firmy ZEISS
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu STATISTICA Data Miner (o wartości 1.545 zł) – od firmy StatSoft Polska
 4. 2-dniowe szkolenie podstawowe z obsługi Mapinfo Professional + zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
 5. Bezprzewodową pamięć masową do urządzeń mobilnych  Wi-Drive (http://www.kingston.com/pl/usb/wireless#wid) – od firmy KINGSTON Technology

Laureat II nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od firmy ZEISS
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł oraz udział w dwudniowym kursie STATISTICA – kurs podstawowy (o wartości 995 zł) – od firmy StatSoft Polska
 4. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
 5. Bezprzewodową pamięć masową do urządzeń mobilnych  Wi-Drive (http://www.kingston.com/pl/usb/wireless#wid) – od firmy KINGSTON Technology

Laureat III nagrody otrzyma:

1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł – od firmy ZEISS
2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł – od firmy PLAGIAT.PL
3. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe z wykorzystaniem programu STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe (o wartości 1.445 zł) – od firmy StatSoft Polska
4. Zestaw Mapy cyfrowe IMAGIS, licencja na 1 stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy IMAGIS
5. Bezprzewodową pamięć masową do urządzeń mobilnych  Wi-Drive (http://www.kingston.com/pl/usb/wireless#wid) – od firmy KINGSTON Technology

Wyróżnienia:

Przewidujemy cztery wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

1. Udział w dwudniowym kursie STATISTICA – kurs podstawowy (o wartości 995 zł) – od firmy StatSoft Polska
2. Pamięć USB DTR 3.0, 32GB (http://www.kingston.com/pl/usb/personal_business#dtr30) – od firmy KINGSTON Technology

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Carl Zeiss sp. z o.o., Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology, Plagiat.pl, StatSoft Polska oraz Akademicką Oficynę Wydawniczą sp. z o.o. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.
W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.

Informacje pochodzą ze strony forumakademickie.pl

Kontakt

Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38 a
20-601 Lublin
tel. 81 524 02 55

forumakademickie.pl