Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności" – konkurs

organizator:

Politechnika Gdańska - Wydział Architektury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2010

"Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności" – konkurs

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Gdańskiej Fundacji Wody, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Politechnika Gdańska – Wydział Architektury.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) dla projektu „Fortyfikacje  Gdańska  i Pomorza – kultura autentyczności”

Wyłoniony w Konkursie znak graficzny będzie wykorzystywany do identyfikacji wizualnej (celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp.) projektu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego/logo:

 • charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym,
 • nawiązującego w jak największym stopniu do idei i celów interdyscyplinarności projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”
 • umożliwiającego pełną identyfikację projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”,  pełniącego rolę marketingową oraz promocyjną
 • stanowiącego inspirację/podstawę do opracowania materiałów promujących konkurs

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście – indywidualnie lub zespołowo. Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu listownym w terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej, zawierającej projekt znaku graficznego (LOGO) na adres:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
ul. Straganiarska 43/46
80-837 Gdańsk

z dopiskiem „konkurs na  logo”

Uczestnik konkursu zobowiązany jest przedstawić dwa warianty logo:

 • składający się wyłącznie z sygnetu (symbolu)
 • składający się z sygnetu (symbolu) oraz logotypu (stylizacji literowej) słów „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – kultura autentyczności”.

Na konkurs można nadesłać od 1 do 3 projektów. Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki: AI (Adobe Ilustrator) lub TIFF (w rozdzielczości 300 dpi), CMYK – oraz dołączyć wydruki komputerowe. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy z wariantów logo musi występować w wersji kolorowej oraz czarno–białej w dwóch rozmiarach: mieszczącej się w polu 15×15 cm oraz mieszczącej się w polu 5×5 cm

Prace konkursowe należy wykonać:

 • w formie kolorowego wydruku znaku graficznego (LOGO) zajmującego maksymalny obszar 15×15 cm oraz jego zmniejszoną wersję zajmującą maksymalny obszar 5×5 cm na sztywnym podkładzie formatu A4 (gramatura papieru min. 250 g/m2)
 • w formie czarno–białego wydruku znaku graficznego (LOGO) zajmującego maksymalny obszar 15×15 cm oraz jego zmniejszoną wersję zajmującą maksymalny obszar 5×5 cm na sztywnym podkładzie formatu A4 (gramatura papieru min. 250 g/m2),
 • w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi, do którego należy dołączyć opis techniczny dot. użytych kolorów.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do końca sierpnia 2010 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronach internetowych Organizatorów Konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.arch.pg.gda.pl

Kontakt

Politechnika Gdańska - Wydział Architektury
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
tel.: (58) 347 23 15
dziekan-arch@pg.gda.pl
www.arch.pg.gda.pl