Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Flaga Polska w obiektywie" – konkurs fotograficzny

organizator:

GAJA - MASZTY, FLAGI G.K.GAJ

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2011

"Flaga Polska w obiektywie" – konkurs fotograficzny

Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie:

 • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych
 • małoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania w Polsce, za zgodą przedstawiciela ustawowego

Organizator może zażądać potwierdzenia wyrażenia zgody, o której mowa powyżej w formie pisemnej i przesłanie jej na adres Organizatora. W przypadku nie otrzymania jej przez Organizatora, Organizator może uznać, że zgoda nie została wyrażona, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączone są: osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział oraz wyłącznie wykonaną przez siebie pracę konkursową. Fotografia zgłaszana do Konkursu musi być wykonana samodzielnie i wyłącznie przez Uczestnika i nie może być fotografią zgłaszaną do innych konkursów ani rozpowszechnianą wcześniej w środkach masowego przekazu. W przypadku, kiedy w związku z treścią Fotografii zgodnie z przepisami prawa wymagana jest na rozpowszechnianie lub korzystanie z Fotografii zgoda także innego niż Uczestnik podmiotu., Fotografia może przedstawiać wizerunki osób, rzeczy, miejsc lub inne przedstawienia wymagające takiej zgodny, wyłącznie wtedy, kiedy Uczestnik taką zgodę uprzednio uzyskał.

Fotografia musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@gaja-maszty.com.pl oraz opisana, według wskazanej tam instrukcji,, w formacie, rozdzielczości, maksymalnym rozmiarze pliku oraz zgodna z innymi wymogami technicznymi określonymi w konkursie. Fotografie niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, oraz wymogów technicznych określonych na stronie internetowej będą mogły być wykluczone z Konkursu.

Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji z prawem do udzielania sublicencji na korzystanie z Fotografii.

Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Fotografie, z zastrzeżeniem, że danemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna nagroda w Konkursie. Do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń Uczestnik może wycofać swoją Fotografię z Konkursu.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń Fotografii do Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo do Konkursu Fotografia, Komisja wybierze trzy najlepsze w ocenie, w szczególności najciekawiej lub najoryginalniej w ocenie Komisji nawiązujące do tematu Konkursu. Nagrodami w konkursie są:

 • dla autora najlepszej pracy, która uzyska I miejsce – maszt fasadowy 150 cm z uchwytem do mocowania na ścianie, flaga polska oraz bandera o wymiarach 70×112
 • dla autora, który uzyska II miejsce – flaga polska 70×112, drzewiec oraz uchwyt do mocowania na ścianie
 • dla autora, który uzyska III miejsce – flaga polska 70×112 cm oraz maszcik samochodowy z mini flagą polską
 • dla autorów kolejnych 20 wyróżnień – flaga polska 70×112

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gaja-maszty.com.pl dnia 31.05.2011 r. w formie informacji zawierającej: oznaczenie nicków nagrodzonych i wyróżnionych Uczestników, którym uczestnicy posługują się na potrzeby komunikacji w ramach Konkursu, Fotografie nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną umieszczone w galerii konkursowej na stronie www.gaja-maszty.com.pl

Uczestnicy, którym przyznane będą nagrody zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody w czasie pięciu dni od momentu opublikowania wyników Konkursu na stronie www.gaja-maszty.com.pl, pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, telefonicznie lub listem poleconym.  Nagrody zostaną przesłane drogą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Uczestnika lub pozostawione do osobistego odbioru przez Uczestnika w siedzibie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.gaja-maszty.com.pl

Kontakt

GAJA - MASZTY, FLAGI G.K.GAJ
ul. Nadrzeczna 1
84-239 Bolszewo
tel.: (58) 679 81 00
konkurs@gaja-maszty.com.pl
www.gaja-maszty.com.pl