Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Festiwal Przemiany – open call na projekty artystyczne

organizator:

Centrum Nauki Kopernik, Austriackie Forum Kultury

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 01.03.2021

Festiwal Przemiany – open call na projekty artystyczne

Centrum Nauki Kopernik i Austriackie Forum Kultury zapraszają artystów i artystki z Polski i Austrii do udziału w otwartym konkursie na projekt artystyczny. Zwycięskie prace z Austrii i z Polski zostaną zaprezentowane na XI Festiwalu Przemiany w październiku 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik, a w Austriackim Forum Kultury odbędzie się publiczne spotkanie z twórcami prac. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zaprezentowane na podstronie internetowej konkursu.

Organizatorzy poszukują projektów dotyczących strategii przezwyciężenia kryzysu klimatycznego i towarzyszących im szans na trwałe zmiany społeczno-kulturowe. Wydaje się, że dzisiaj zasadnicze drogi walki z kryzysem klimatycznym zostały już dobrze rozpoznane: Project Drawdown, jedno z najlepszych źródeł na bieżąco agregujących najskuteczniejsze pomysły na tę walkę, opisuje dziesiątki rozwiązań.

Organizatorom zależy na tym, by przesunąć środek ciężkości dyskusji o zmianach klimatycznych z perspektywy kryzysu na perspektywę realnych rozwiązań. Skoro rozwiązania są jasne, pora więcej uwagi poświęcić temu, które z nich są zarówno najbardziej prawdopodobne, jak i najbardziej pożądane oraz jak skutecznie skłonić możliwie najwięcej osób do ich wdrażania. W każdej skali: od zmian w codziennym życiu każdego z nas, przez projekty dla społeczności lokalnych i miast, po decyzje gospodarcze i polityczne regulujące całe gałęzie przemysłu, zwłaszcza w związku z transformacją energetyczną, koniecznością jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych.

Organizatorzy proponuję dwie perspektywy, które mogą pomóc odnaleźć się w tych wytycznych i połączyć zagadnienia naukowo-techniczne i społeczno-kulturowe:

1. Protopia – pojęcie wprowadzone przez Kevina Kelly’ego, który zaproponował je jako sposób na uniknięcie ograniczającej wyobraźnię dychotomii dystopia – utopia. Cząstka „pro” odnosi się do procesu i progresu. To perspektywa stopniowych usprawnień, małych kroków, działań o mierzalnych rezultatach, niewielkich pozytywnych zmian, które kumulują się wraz z upływem czasu. Najlepiej byłoby nie niszczyć świata w ogóle, ale w ujęciu protopijnym zakładamy, żeby przynajmniej tworzyć więcej niż niszczymy, zawsze wychodzić na plus.

2. Solarpunk – nowy, zyskujący na popularności nurt w literaturze, sztuce, modzie i aktywizmie, który jest jedną z nielicznych pozytywnych, aspiracyjnych, pełnych nadziei wizji przyszłości w kontekście relacji cywilizacji i świata natury. Bez utopijnego myślenia życzeniowego – chodzi o konkretne wartości i poparte faktami powody do optymizmu. Solarpunk opisuje świat, w którym jesteśmy bardziej świadomi środowiskowych kosztów rozwoju cywilizacji. W tym ujęciu człowiek nie dominuje nad przyrodą, tylko cywilizacja i natura stanowią harmonijną całość, wzajemnie się wzmacniając: czynimy sobie ziemię przede wszystkim przyjazną, a nie poddaną.
***

Organizatorów interesują projekty eksplorujące pogranicze sztuki, designu, nauki i techniki w ramach szeroko pojętego nurtu art and science oraz sztuki nowych mediów, a więc realizacje z zakresu: bioartu, data artu, designu spekulatywnego, sztuki robotycznej czy responsive environments. Szukają oni projektów, które mogłyby wpisać się w te założenia, stając się nośnikami opisanych idei oraz pretekstami do pogłębionych dyskusji oraz pracy warsztatowej w ramach XI Festiwalu Przemiany.

Organizatorzy chcieliby, żeby projekty konkursowe:

 • Zakwestionowały dominujące dziś w zbiorowej wyobraźni poczucie bezsilności w walce z kryzysem klimatycznym, które rodzi narracje dystopijne, pełne katastroficznych prognoz.
 • Nadawały analityczno-strategicznej optyce rozwiązań kryzysu klimatycznego zrozumiały dla wszystkich kontekst humanistyczno-społeczny.
 • Stanowiły artystyczny pomost między naukowo-technicznymi faktami a emocjami – informacje łączyły z inspiracjami, perspektywę środowiskową ze społeczną.
 • Odnosiły się do zależności między wydajnością, estetyką i łatwością wdrażania nowych technologii (np. w kontekście estetycznego wymiaru transformacji energetycznej).
 • Promowały myślenie długoterminowe oraz budowały fundamenty pozytywnego myślenia o przyszłości.
 • Prezentowały rozwiązania kryzysu klimatycznego i towarzyszące im idee w sposób komunikatywny, zrozumiały dla szerszej publiczności.
 • Prezentowały projekty możliwe do przystosowania do ekspozycji w ramach przyznanego budżetu.

Artyści pochodzący z Polski lub z Austrii albo mieszkający i pracujący w Polsce lub w Austrii proszeni są o przesłanie krótkich biogramów oraz opisów projektów (łącznie max. 2000 znaków ze spacjami), a także materiałów ilustracyjnych, wizualizacji, zdjęć, rysunków etc. (w tym max. dwie wiodące ilustracje używane jako wizytówki projektu – na stronie znajdą się one w formacie: szerokość max. 750px, wysokość max. 450px, prosimy o uwzględnienie tych wymiarów przy przygotowaniu plików) wraz z krótkim nagraniem wideo zawierającym prezentację pomysłu (max. 5 min.), jak również prezentację dotychczasowego dorobku artystycznego (portfolio, max. 5 stron). Termin nadsyłania zgłoszeń to 1 marca 2021 r.

Zgłoszenia należyy przesyłać na adres: open.call@kopernik.org.pl w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy, w takim przypadku nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego projektu.

Konkurs zakłada przyznanie 5000 EUR na realizację zwycięskich prac (2 x 2500 EUR, czyli po 2500 EUR dla projektu z Polski i z Austrii) – kwota obejmuje koszt transportu z ew. ubezpieczeniem prac do i z Centrum Nauki Kopernik (na czas ekspozycji koszt ubezpieczenia ponosi CNK), jak również nagrodę dla jej twórców w wysokości 5000 EUR (2 x 2500 EUR czyli po 2500 EUR dla twórców z Polski i z Austrii).

Zostanie przyznana druga nagroda w wysokości 2000 EUR (2 x 1000 EUR, czyli po 1000 EUR dla projektu z Polski i z Austrii).

Zgłoszone projekty muszą być wiarygodne naukowo, nie mogą odnosić się do teorii powszechnie uznawanych za pseudonaukowe lub do działań nieetycznych (np. greenwashingu). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, by nie dopuścić do konkursu prac niespełniających tych warunków. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez jury złożone z kuratorów Festiwalu Przemiany, AFK oraz zaproszonego niezależnego eksperta.

Informacje pochodzą ze strony: www.kopernik.org.pl

W naszej bazie znajdziesz też inne konkursy dla artystów!

Kontakt

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
tel. +48 22 596 41 00
info@kopernik.org.pl
www.kopernik.org.pl