Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne28
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie52
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
Wróć do listy

Festiwal ArtBoom: Konkurs Fresh Zone

organizator:

Festiwal ArtBoom

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.02.2010

Festiwal ArtBoom: Konkurs Fresh Zone

Festiwal ArtBoom jest wydarzeniem promującym Sztukę Współczesną w przestrzeni miejskiej. Edycja festiwalu w roku 2010 poszerzy się o prezentację najmłodszego pokolenia – obok światowej klasy twórców szansę będą mieli zaistnieć początkujący artyści. Dodatkowo, organizatorzy ogłaszają konkurs Fresh Zone.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie „Fresh Zone” mogą brać udział studenci wszystkich lat akademii sztuk pięknych, architektury i uczelni wyższych na terenie Polski, które posiadają kierunki artystyczne.
2. Każdy uczestnik może zaproponować maksymalnie 3 prace.
3. Organizator nie narzuca formy i techniki realizacji artystycznej.
4. Artysta/grupa artystyczna chcący wziąć udział w konkursie jest zobowiązany/ są zobowiązani do przesłania portfolio, wraz z projektem realizacji w formie wizualizacji w konkretnej przestrzeni Krakowa i krótkiego opisu merytorycznego.
5. Praca musi być stworzona na potrzeby konkursu, nie powinna być wcześniej prezentowana.
6. Zwycięzcy konkursu otrzymują na realizację projektu 3000 zł. Budżet pokrywać ma wszystkie koszty związane z wykonaniem, realizacją i prezentacją projektu podczas Festiwalu ArtBoom 10-24 czerwca 2010 r.
7. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie wypełnionego formularza (dostępny na stronie www.artboomfestival.pl) wraz z projektem i portfolio na adres:
Fundacja Wschód Sztuki, ul. Kochanowskiego 10/13, 31-127 Kraków, z dopiskiem „Konkurs Fresh Zone”.
8. Projekt powinien być dostarczony w formie umożliwiającej swobodną jego prezentację i transport. Może być zapisany na nośnikach CD/ DVD w formacie jpg, pdf lub w formie wydruków i rysunków odręcznych nie przekraczających formatu A4.

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 14 lutego 2010. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane (nie decyduje data stempla pocztowego).

KRYTERIA OCENY:

1. tożsamość realizacji ze specyfiką przestrzeni publicznej
2. kontekst lokalny
3. spełnienie kryterium low budget
4. uwzględnie partycypacji społecznej
5. dodatkowo punktowane będą: ekologiczny charakter pracy (wykorzystane materiały), interdyscyplinarność projektu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

Katarzyna Zagól – katarzyna.zagol@gmail.com
Marta Skowrońska – marta.skowronskaa@gmail.com
oraz pod numerem telefonu: (012) 397 23 98

Informacje pochodzą ze strony: www.artboomfestival.pl

Kontakt

Festiwal ArtBoom
ul. Kochanowskiego 10/13
31-127 Kraków
(12) 397 23 98
young@artboomfestival.pl
www.artboomfestival.pl