Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

FameLab

organizator:

Centrum Nauki Kopernik

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2015

FameLab

Famelab to międzynarodowy konkurs, który zachęca naukowców – naturalnych rzeczników nauki – do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej. Jeśli zrobią to rzetelnie, z charyzmą i pasją mają szansę wygrać nagrodę główną.

FameLab organizowany jest przez Centrum Nauki Kopernik i British Council.
FameLab to światowy format – od swoich narodzin podczas Cheltenham Science Festival w 2004 roku stał się jednym z najważniejszych światowych konkursów z zakresu komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council ustanowione w 2007 roku sprawiło, że FameLab zyskał kontekst globalny i na przestrzeni lat zaczął być organizowany w ponad 20 krajach na całym świecie, zyskując ogromne uznanie.
W ciągu trzech lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się blisko 200 naukowców. Polscy finaliści odnieśli sukces także w międzynarodowym finale w Cheltenham w Wielkiej Brytanii. Wielu Famelaberów stało się znakomitymi popularyzatorami nauki, pozostając aktywnymi badaczami.
Po co FameLab?
Umiejętność mówienia w sposób zrozumiały o swojej pracy jest potrzebna naukowcom. Wystąpienia na konferencjach, kontakty z mediami, spotkania z interesariuszami, nawiązywanie relacji z biznesem, przekonywanie grantodawców, włączanie się w prace zespołów interdyscyplinarnych, konieczność prezentacji i obrony własnych racji wobec polityków, decydentów, pełnienie funkcji doradczych – to wszystko elementy budowania kariery naukowca.
Naukowcy są częścią społeczeństwa. W ich interesie jest, by obywatele rozumieli sens badań naukowych, doceniali osiągnięcia i korzystali świadomie ze zdobyczy nauki. Naukowcy potrzebują za sobą społeczności rozsądnych ludzi, którzy podejmują decyzje w oparciu o argumenty i wiedzę.
Nagrody w konkursie:
Nagroda główna: 35 000 PLN (z czego 30 000 PLN na cele naukowe, a 5 000 PLN na dowolne wydatki). Udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival. Nagroda dodatkowa od British Council: Voucher językowy od British Council. Nagroda dodatkowa od British Council: Voucher językowy od British Council
Nagrody za drugie i trzecie miejsce (odpowiednio): 5 000 PLN i 3 000 PLN.
FameLab to nie tylko konkurs. To także program wsparcia naukowców w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie zrozumiałego mówienia o nauce do osób spoza ich dziedziny i nie-naukowców.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, biorą udział w profesjonalnym szkoleniu „FameLab – Rzecznicy nauki” w redakcjach wybranych mediów popularnonaukowych.
zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów.
FameLab to także szansa dołączenia do międzynarodowej wspólnoty zrzeszającej dynamicznych, zdolnych badaczy. Famelaberzy trzech edycji to zintegrowana grupa, prowadząca wspólnie interdyscyplinarne projekty.
Uczestnicy FameLabu są także w stałym kontakcie z Centrum Nauki Kopernik i British Council, organizatorami konkursu, biorąc udział w projektach popularyzatorskich, np. w planowanym na 2015 rok programie „FameLab – Rzecznicy nauki” w redakcjach wybranych mediów popularnonaukowych.
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE FAMELAB 2015 MUSISZ:
 • mieć co najmniej 18 lat,
 • studiować lub pracować w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych
 • porozumiewać się po polsku w stopniu komunikatywnym,
 • porozumiewać się po angielsku w stopniu komunikatywnym.
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej, w formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z nagraniem wystąpienia na dowolny temat dotyczący wybranej dziedziny z ww. nauk,
DO UCZESTNICTWA ZAPRASZAMY:
 • studentów i studentki czwartego, piątego lub szóstego roku studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
 • doktorantów i doktorantki zajmujących się naukami przyrodniczymi, ścisłymi, technicznymi, rolniczymi lub medycznymi,
 • osoby pracujące w jednostce organizacyjnej prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe i zajmujące się dowolną dziedziną z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
 • osoby pracujące nad zastosowaniem nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych w życiu codziennym, siłach zbrojnych organach rządowych, przemyśle lub biznesie.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
 • nakręć maksymalnie trzyminutowy film z Twoim wystąpieniem temat związany z Twoją pracą badawczą z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych lub medycznych. Prezentowane zagad-nienie musi być przedstawione w języku polskim. Nagranie nie może być w żaden sposób edytowane ani zawierać efektów specjalnych. Wystąpienie nie może wymagać wykorzystania nadmiernej ilości lub wiel-kowymiarowych rekwizytów oraz nie może zawierać żadnego podkładu muzycznego lub muzyki (z wy-jątkiem przypadków, jeśli jest ona przedmiotem prezentacji).
 • Wypełnij formularz rejestracyjny i załącz swój film.

Na prezentacje zgłoszeniowe organizatorzy czekają od 3 grudnia 2014 r do 31 stycznia 2015 r.

CO WYDARZY SIĘ PODCZAS KONKURSU?
W czasie półfinału będziesz mieć 3 minuty, by swoim wystąpieniem zrobić wrażenie na jury. Członkowie jury wysoko punktują wciągające i ekscytujące prezentacje, zrozumiałe dla szerokiej, dorosłej publiczności.
Wystąpienie na finale powinno dotyczyć współczesnej nauki i nie może być powtórzeniem prezentacji z półfinału.
Po prezentacji jury także i tym razem zada Ci pytania dotyczące tematu, który zaprezentowałeś bądź zaprezentowałaś. Teraz także możesz liczyć na profesjonalne uwagi.
Informacje pochodzą ze strony: www.famelab.org.pl/index.php?strona=konkurs

Kontakt

Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa


famelab.org.pl