Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci39
 • absolwenci37
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie38
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd17
 • inny1
Wróć do listy

Fałszerstwom STOP – II Edycja konkursu na najlepszą pracę pisemną

organizator:

Fundacja "Ubi societas, ibi ius"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Fałszerstwom STOP – II Edycja konkursu na najlepszą pracę pisemną

Fundacja „Ubi societas, ibi ius” (Gdzie społeczeństwo, tam prawo) zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie STOP FAŁSZERSTWOM. Jest to konkurs na pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw. W konkursie mogą brać udział studenci uczelni zarejestrowanych zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

Termin składania prac: do 30 czerwca 2011 roku. Finał konkursu: 20 września 2011 roku.

Organizator konkursu, przyznaje laureatom następujące nagrody pieniężne:

 • I miejsce – nagroda w wysokości 3000 PLN.
 • II miejsce – nagroda w wysokości 2000 PLN.
 • III miejsce – nagroda w wysokości 1000 PLN

Za pracę konkursową zostanie uznana praca, dotycząca problematyki fałszerstw, która spełnia poniższe kryteria:

 • została napisana w języku polskim
 • rodzaj czcionki: Times New Roman lub Arial
 • rozmiar czcionki: 12
 • 1,5 odstępu między akapitami
 • nie więcej niż 20 stron formatu A4

Szczegółowe informacje na stronie www.tamprawo.org.

Wraz z pracą konkursową na adres Organizatora powinny zostać wysłane następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Organizatora
 • zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych
 • oświadczenie autora o samodzielnym napisaniu pracy
 • zapis pracy w formie elektronicznej (płyta CD, format doc. lub pdf.)

W konkursie zostaną ocenione prace konkursowe, nadesłane do dnia 30.06.2011 r., na adres siedziby Organizatora: 01-687 Warszawa, Lektykarska 29 lok.9. O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję pod kątem zawartości merytorycznej, oryginalności, spójności oraz użytej argumentacji. Pod uwagę będą również brane aspekty społeczne poruszone w pracy, a także jej wartość dydaktyczna.

Informacja pochodzi ze strony: www.tamprawo.org.

Kontakt

Fundacja "Ubi societas, ibi ius"
Lektykarska 29 lok.9
01-687 Warszawa
tel: 22 639-32-02
info@tamprawo.org
www.tamprawo.org