Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Euterpe na Wichrowym Wzgórzu – Ogólnopolski Konkursu Poetycki im. Brunona Jasieński

organizator:

Dwór na Wichrowym Wzgórzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.06.2010

Euterpe na Wichrowym Wzgórzu – Ogólnopolski Konkursu Poetycki im. Brunona Jasieński

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno początkujący twórcy, jak i autorzy z dorobkiem literackim. Tematyka prac jest dowolna.
Uczestnicy nadsyłają jeden zestaw wierszy (3 utwory). Prace należy nadsyłać w maszynopisie (objętość jednego utworu nie może wynosić więcej niż 5 stron maszynopisu formatu A4), w 4 egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem) wraz z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną danym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer kontaktowy: telefon, e-mail) oraz krótką notkę biograficzną na adres:

Grzegorz Kociuba
ul. Tarnowskiego 26/31
39-400 Tarnobrzeg

Prace nie spełniające wymogów Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny jury. W sprawach spornych decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z komisją konkursową.

Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 14 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 lipca 2010 r. podczas Gali na Wichrowym Wzgórzu, Przybysławice 34, 27-640 Klimontów.

Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów i nie wysyłają indywidualnych podziękowań za udział w konkursie.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani przez organizatorów i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. Laureaci zobowiązani są do zaprezentowania podczas uroczystości fragmentu nagrodzonego utworu. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez organizatorów i fundatorów.
Organizatorzy przewidują dnia 10 lipca 2010 spotkanie autorskie poetów nagrodzonych i wyróżnionych, które odbędzie się w Kapitularzu Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie.

Informacje pochodzą ze strony www.poezja-polska.art.pl

Kontakt

Dwór na Wichrowym Wzgórzu
Przybysławice 34
27-640 Klimontów
tel.: 664 468 310
grzekoc@poczta.onet.p