Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Europiada – Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

organizator:

Stowarzyszenie "Projekt - Europa"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.02.2011

Europiada – Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Celem Konkursu jest promocja wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej wśród młodzieży szkół średnich województwa lubelskiego. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – eliminacje szkolne
 • II etap – szeroki finał pisemny
 • III etap – ścisły finał ustny

Etap I jest przeprowadzony przez Komisje Szkolne, powołane przez Dyrektora Szkoły. II i III Etap jest przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

Etap I

W Konkursie uczestniczą Szkoły, które przesłały zgłoszenie w terminie do dnia 15 lutego 2011 roku. Dyrekcja przesyła skład Komisji Szkolnej i liczbę uczestników do Organizatora drogą elektroniczną na adres: europiada@onet.pl w terminie do 15 lutego 2011. Wszystkie zgłoszenia zostaną potwierdzone informacją zwrotną. Minimalna liczba uczestników w Konkursie na I etapie wynosi 5 osób. Organizator Konkursu w dniu 8 kwietnia 2011 r zamieści pytania egzaminacyjne na stronie www, której adres wraz z loginem oraz hasłem zostanie przesłany na podany w formularzu zgłoszeniowym e-mail szkoły. Eliminacje Szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach, w dniu 11 kwietnia 2011 roku, o godzinie 10.00. I etap Konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru przygotowanych przez Organizatora Konkursu.

Do II etapu – Szerokiego Finału Pisemnego kwalifikuje się trzech zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Po zakończeniu Eliminacji Szkolnych, Komisja Szkolna ogłasza listę laureatów I Etapu Konkursu. komisja Szkolna sporządza protokół eliminacji szkolnych. O wynikach Konkursu należy powiadomić drogą elektroniczną Organizatora na adres: europiada@onet.pl do dnia 15 kwietnia 2011r., a protokół wraz z dołączonymi pracami konkursowymi uczestników należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie „Projekt- Europa”
ul. Wyszyńskiego 39b
22-400 Zamość

w terminie do 20 kwietnia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Etap II

Szeroki Finał Pisemny jest zaplanowany na dzień 9 maja 2011 roku. Dokładne miejsce i godzina zostanie poddane przez Organizatora po ogłoszeniu wyników I etapu Konkursu. II etap będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru przygotowanych przez organizatora Konkursu. Przeznacza się na to 25 minut. Do finału kwalifikuje się siedem osób, które w sumie uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Etap III

Ścisły Finał Ustny, jest planowany na dzień 30 maja 2011 roku. Dokładne miejsce i godzina zostanie podane przez Organizatora po ogłoszeniu wyników I etapu. Finał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi ustnej przez każdego z uczestników na dwa pytania szczegółowe i jedno pytanie problemowe zadane przez Komisję Konkursową. Czas odpowiedzi na pytania szczegółowe to 1 minuta, a na pytanie problemowe maksymalnie do 3 minut.

Nagrodą za zajęcie I, II oraz III miejsca jest wizyta w Parlamencie Europejskim oraz cenne nagrody rzeczowe.

Informacje pochodzą ze strony www.projekteuropa.free.ngo.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Projekt - Europa"
ul. Wyszyńskiego 39b
22-400 Zamość

projekt_europa@onet.pl
www.projekteuropa.free.ngo.pl