Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Europejski plakat na rzecz walki z ubóstwem" – konkurs graficzny

organizator:

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

"Europejski plakat na rzecz walki z ubóstwem" – konkurs graficzny

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią wraz i innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodkiem Informacji ONZ W Warszawie, zapraszają osoby z twórczymi pomysłami (studentów, profesjonalistów oraz wszystkich zainteresowanych) do udziału w konkursie ONZ na europejski plakat na rzecz walki z ubóstwem.

Celem konkursu jest:

 • opracowanie plakatu dla kampanii informacyjnej ONZ dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju,
 • wyłonienie najbardziej kreatywnej pracy, która zachęci przywódców światowych do spełnienia obietnic złożonych w 2000 roku oraz przekona ludzi do zaangażowania się w działania pomagające zwalczyć ubóstwo.

Swój udział należy zgłosić na stronie internetowej: www.wecanendpoverty.eu. Należy pamiętać o podaniu swego imienia i nazwiska, danych kontaktowych, kraju, tytułu i opisu pracy oraz załączyć tłumaczenie na język angielski.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy obywatele i rezydenci 48 państw członkowskich ONZ w Europie: Albanii, Andory, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zaprojektować plakat dla kampanii informacyjnej ONZ dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju.

Teksty i hasła używane w pracy mogą być wyrażone w oficjalnym języku każdego z 48 państw uczestniczących. Jeżeli dostarczony tekst jest napisany w innym języku niż angielski, należy załączyć tłumaczenie na język angielski. W przeciwnym wypadku zgłoszenie może być uznane za nieważne.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie, zawierające nie więcej niż pięć prac. Obrazy powinny być w RGB, o maksymalnej wielkości 1000 x 1500 pikseli przy rozdzielczości 72 dpi, w orientacji poziomej lub pionowej w formacie JPG, ograniczone do 1 Mb na obraz.

Finaliści muszą dostarczyć obraz o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi) o wymaganej wielkości A3 poziomo lub pionowo. Niedostarczenie profesjonalnej reprodukcji o wysokiej jakości w wymaganym wymiarze może skutkować skreśleniem z listy finalistów.

Zgłoszenia należy składać do godziny 24:00 CET 30 czerwca 2010 r.; późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszenia sporządzone na papierze lub wysłane pocztą nie będą przyjmowane.

Plakat może zawierać tekst, obrazy, fotografie lub kombinację tychże.

Zgłoszona praca musi zawierać logo kampanii „WeCanEndPoverty2015” (Wspólnie Możemy Pokonać Ubóstwo 2015) w oryginalnych kolorach lub w szarej skali kolorystycznej i w jednym z oficjalnych języków państw uczestniczących w konkursie. Logo składa się z trzech głównych komponentów [2015 END POVERTY/WE CAN/MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS]. W żadnym wypadku komponenty nie mogą zostać rozdzielone. Proporcje logo powinny pozostać bez jakichkolwiek zmian. Nie należy stosować filtrów i efektów. Należy zachować czcionkę, wielkość i usytuowanie tekstu. Logo nie wolno ścieśniać, rozciągać lub przekrzywiać.

Osoba przystępująca do konkursu jest odpowiedzialna za treść reklamy, która nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi. Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać prawa do tekstów i obrazów użytych w zgłoszonej pracy.

Praca nie może promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub oficjalnej grupy interesu poprzez, na przykład, wykorzystanie loga, marki lub wizerunku przedstawicieli korporacji, partii lub organizacji.

Praca nie może zawierać nagości, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych treści. Zgłoszone prace zostaną wstępnie ocenione przez organizatorów konkursu przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej kampanii.

Na projekcie nie wolno zamieszczać wzmianek o autorstwie reklamy. Finaliści będą proszeni o dostarczenie informacji o twórcach projektów i ich osiągnięciach. Informacje te będą upowszechnione przy okazji ewentualnych wystaw oraz wydrukowane w mediach.

Zgłoszony plakat musi być oryginalną, dotychczas nie publikowaną pracą.

Proces selekcji:

 1. Wyłonienie 30 finalistów w drodze głosowania publicznego na stronie internetowej i przez organizatorów konkursu. Termin głosowania 1 maja – 30 czerwca 2010 r. Finaliści zostaną powiadomieni o przejściu do kolejnego etapu i poproszeni o dostarczenie informacji o swoich dotychczasowych osiągnięciach.
 2. W lipcu 2010 r. jury składające się z wybitnych europejskich ekspertów ze świata reklamy i marketingu, jak również ekspertów ONZ ds. komunikacji i rozwoju dokona wyboru zwycięzcy z grona finalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się na początku września 2010 r. Nagroda główna wynosi 5,000 Euro (ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej). Wygrana zostanie przekazana na konto bankowe zwycięzcy.

Informacje pochodzą ze strony www.unic.un.org.pl

Kontakt

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią
.
.


www.unic.un.org.pl/