Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci48
 • absolwenci45
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie21
 • artystyczne32
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe12
 • podlaskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
Wróć do listy

Europejska Nagroda Prasowa 2021

organizator:

European Press Prize Foundation

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 11.12.2020

Europejska Nagroda Prasowa 2021

Dobre dziennikarstwo jest jedną z cech charakterystycznych cywilizowanego społeczeństwa. Niezależni i krytyczni dziennikarze są strażnikami demokracji. Europejska Nagroda Prasowa, przyznawana co roku, ma na celu stać się znakiem jakości dziennikarstwa w Europie. Nagradzając, wspierając i kształcąc dziennikarzy, Europejska Nagroda Prasowa podkreśla znaczenie jakości mediów, i wspiera dziennikarzy w ich wysiłkach na rzecz niezależnego i krytycznego dziennikarstwa. Kluczowe zadania polegają na zbliżeniu dziennikarzy i stworzeniu społeczności, która uznaje i dąży do jakości – takiej, która pomaga sobie nawzajem w walce z wrogami zbyt dużymi dla jednej osoby lub organizacji, a także odgrywa decydującą rolę w podkreślaniu istotnego znaczenia rzetelnego reportażu, wnikliwej analizy i bezpośredniego komentarza.

Kto może wziąć udział? Uprawnionymi do wzięcia udziału są dziennikarze ze wszystkich, zgodnie z definicją Rady Europy, czterdziestu siedmiu krajów Europy. Nie tylko dziennikarze pracujący w Europie, ale także ci, którzy piszą dla organizacji medialnych czy blogów europejskich mogą przedstawić swoje prace. Złożone prace muszą zostać opublikowane pomiędzy 1 grudnia 2019 a 31 grudnia 2020.

Ilość artykułów: Organizatorzy proszą o nie wysyłanie prac dłuższych niż na pięć tysięcy słów. Artykuły o objętość większej niż wskazana są obciążeniem dla fundacyjnych zasobów tłumaczeniowych i komisji oceniających. Możliwe jest składanie jednej pracy na jedną osobę w kategoriach: Dziennikarstwo Śledcze, Wybitnym Reportażu oraz Nagroda za Innowacyjność. Dla Nagrody za Krytykę można dostarczyć trzy prace na jedną osobę. Jeśli Państwa praca jest tylko częścią publikacji, należy to oznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Inne rodzaje publikacji: Tekst powinien stanowić dominującą część zgłoszenia. Obecna procedura oceny zgłoszeń została stworzona w celu oceny dziennikarstwa pisemnego (wraz z materiałami pomocniczymi). Niestety oznacza to, że Organizatorzy nie są w stanie ocenić podcastów, filmów dokumentalnych, filmów, transmisji telewizyjnych czy innego rodzaju dziennikarstwa, które nie bazuje na dziennikarstwie pisemnym.

Język artykułu: Organizatorzy proszą o wysyłanie prac w języku oryginalnej, pierwotnej publikacji. Artykuły wybrane do długiej listy zostaną przetłumaczone na język angielski. Pozwala się na posiadanie własnego tłumaczenia pracy na język angielski. Jednakże w takim wypadku należy dołączyć owe tłumaczenie do składanej pracy.  Jeśli uczestnik nie posiada własnego tłumaczenia na język angielski, jest możliwość na wysyłanie prac tylko w oryginalnym języku pierwotnej publikacji.

Wyznaczono cztery nagrody, każda po dziesięć tysięcy euro. Co więcej, skład oceniający może przyznać jedną Nagrodę Specjalną.

 1. Nagroda za Najlepsze Dziennikarstwo Śledcze – za wysiłek indywidualny lub zespołowy, który zrobił najwięcej, aby pokazać fakty, które mają prawo wyjść na światło dzienne.
 2. Nagroda za Wybitny Reportaż – za najlepsze reportaże i felietony, które przedstawiają najważniejsze kwestie w kraju i za granicą.
 3. Nagroda za Najlepszą Krytykę – dla komentatora, felietonisty lub redaktora, którego praca miała znaczący wpływ.
 4. Nagroda za Innowacyjność – za najlepszy pomysł – prezentacyjny, techniczny lub w kwestii technik redaktorskich – który wniosła wyraźny wkład w przyszłe dziennikarstwo.
 5. Nagroda Specjalna – od 2013 komisja oceniająca ma możliwość przyznawania nagrody specjalnej dla wybitnych jednostek w redagowaniu czy innej kategorii, w tym pisaniu reportaży, felietonów oraz rzecznictwie.

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 11 grudnia 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.europeanpressprize.com.

Tłumaczenie PL i ZG

Na naszym portalu znajdziesz także wiele innych ciekawych ofert konkursów!

Kontakt

European Press Prize Foundation
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

info@europeanpressprize.com
www.europeanpressprize.com