Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

organizator:

sekretariat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkieg

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.02.2015

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

„Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego” ma na celu wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również ich zaangażowania w integrację europejską.
Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.
„Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego” przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 EUR, dla drugiego miejsca – 3000 EUR, a dla trzeciego – 2000 EUR. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). Ponadto uczestnicy konkursu reprezentujący wybrane 28 projektów krajowych zostaną zaproszeni do udziału w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu w Niemczech.

Nagrody dla trzech najlepszych projektów zostaną wręczone przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.
Wymogi dotyczące uczestnictwa
 • Kandydaci powinni mieć od 16 do 30 lat.
 • Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać tylko w jednym kraju.
Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:
 • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
 • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
 • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.
Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Termin zgłaszania kandydatur: 2 lutego 2015 r.
Ważne! Każda grupa lub osoba musi wypełnić formularz osobiście. Formularze wypełnione przez inne osoby (np. nauczycieli, osoby w wieku powyżej 30 lat itd.) nie będą akceptowane.
Należy pobrać formularz „oświadczenia osoby składającej zgłoszenie” (oświadczenie w sprawie finansowania unijnego), wypełnić go, a następnie przesłać w formie załącznika.
Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje dotyczące projektu, należy przesłać pełen opis w formie załącznika.Ważne! Przesyłając projekt w formacie pdf, należy go załączyć również jako dokument Word. W razie potrzeby można załączyć więcej niż jeden plik. Akceptowane formaty to: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.
Jeżeli to możliwe, organizatorzy proszą o przesłanie projektu wyłącznie w jednym języku.
Organizatorzy przypominają o załączeniu streszczenia projektu w języku angielskim (EN), francuskim (FR) lub niemieckim (DE). Ważne! Streszczenie powinno być krótkie, lecz wyczerpujące i obejmować główne aspekty projektu. Często streszczenie jest pierwszym elementem projektu ocenianym przez jury.
Proszę pamiętać, że w przypadku grup i projektów międzynarodowych, projekt można złożyć tylko w jednym kraju.
Po podaniu wszystkich wymaganych informacji należy kliknąć na przycisk SUBMIT i poczekać na potwierdzenie wysłania. Następnie można wydrukować kopię złożonego wniosku do potrzeb własnych.
Przed wysłaniem wniosku proszę wykasować historię przeglądanych stron w Państwa przeglądarce internetowej. W razie wystąpienia trudności prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z komunikatem o błędzie na adres email: ecyp2015@ep.europa.eu
Informacje pochodzą ze strony: www.charlemagneyouthprize.eu

Kontakt

sekretariat Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkieg
.
.

ecyp2015@ep.europa.eu
www.charlemagneyouthprize.eu